NaslovnicaZdravljeŠifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

Već više od stotinu godina liječnici diljem svijeta različite bolesti, stanja i postupke pokušavaju imenovati i klasificirati kako bi ih mogli istraživati, statistički pratiti bez obzira na jezik kojim oboljela osoba i njen liječnik govore ili na mjesto gdje se neka bolest pojavila.

Danas se u Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama svijeta primjenjuje deseta revizija Međunarodne klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-10). Desetu reviziju 1992. godine objavila je Svjetska zdravstvena organizacija.

Bolesti, stanja i postupci podijeljeni su na 21 općenitu kategoriju u kojima se dalje hijerarhijski dijele sve do vrlo specifičnih dijagnoza.

Sama šifra bolesti sastoji se od slova i brojeva koji označavaju kategoriju kojoj bolest pripada.

21 kategorija bolesti, stanja i postupaka navedenih u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti:

 1. A00-B99 Infektivne bolesti i bolesti uzrokovane parazitima
 2. C00-D48 Neoplazme (Novotvorine)
 3. D50-D89 Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava
 4. E00-E90 Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti
 5. F00-F99 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
 6. G00-G99 Bolesti živčanog sustava
 7. H00-H59 Bolesti oka i andeksa
 8. H60-H95 Bolesti uha i mastoidnih procesa
 9. I00-I99 Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava
 10. J00-J99 Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava
 11. K00-K93 Bolesti probavnog sustava
 12. L00-L99 Bolesti kože i potkožnog tkiva
 13. M00-M99 Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva
 14. N00-N99 Bolesti genitalno-urinarnog sustava
 15. O00-O99 Trudnoća i porođaj
 16. P00-P96 Određena stanja porođajnog perioda
 17. Q00-Q99 Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

Klikom na kategoriju možete pronaći detaljnije dijagnoze s pripadajućim šiframa te najdulje trajanje bolovanja koje možete ostvariti ovisno o vrsti bolesti.

Rokovi do kojih može trajati bolovanje propisani su Pravilnikom o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti na temelju Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Pravilnik donosi ministar zdravstva i socijalne skrbi na prijedlog Hrvatske liječničke komore i Hrvatske stomatološke komore

Kada isteknu propisani rokovi izabrani liječnik primarne medicine bolesniku više ne može produžiti bolovanje već ga upućuje ovlaštenom liječniku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ako u članku nije navedeno najduže trajanje bolovanja, to znači da nije uređeno ovim pravilnikom.

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

A00-B99 Infektivne bolesti i bolesti uzrokovane parazitima

 • A00 Kolera
 • A01 Trbušni tifus i paratifus – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • A02 Ostale infekcije uzrokovane salmonelama – najduže trajanje bolovanja 8 dana
 • A03 Šigeloze – najduže trajanje bolovanja 4 tjedna
 • A04 Ostale bakterijske crijevne infekcije – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • A05 Ostala bakterijska trovanja hranom (alimentarne intoksikacije) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • A06 Amebijaza – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • A07 Ostale crijevne bolesti uzrokovane protozoima
 • A08 Virusne i druge specificirane crijevne infekcije – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • A09 Dijareja i gastroenteritis za koje se pretpostavlja da su infekcioznog podrijetla – najduže trajanje bolovanja 5 dana
 • A15 Tuberkuloza dišnih putova dokazana bakteriološki i histološki -najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • A16 Tuberkuloza dišnih putova nedokazana bakteriološki i histološki
 • A17 Tuberkuloza živčanog sustava
 • A18 Tuberkuloza ostalih organa
 • A19 Milijarna tuberkuloza
 • A20 Kuga
 • A21 Tularemija – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • A22 Antraks (crni prišt) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • A23 Bruceloza – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • A24 Sakagija i melioidoza
 • A25 Rat-bite fever (groznica štakorskog ugriza)
 • A26 Erizipeloid – najduže trajanje bolovanja 15 dana
 • A27 Leptospiroza – najduže trajanje bolovanja 40 dana
 • A28 Ostale zoonoze uzrokovane bakterijama, nesvrstane drugamo
 • A30 Nedeterminirana lepra
 • A31 Infekcije uzrokovane drugim mikobakterijama
 • A32 Listerioza
 • A33 Tetanus neonatorum (novorođenački tetanus)
 • A34 Opstetrični tetanus (porodnički tetanus)
 • A35 Ostali tetanus – najduže trajanje bolovanja 6 mjeseci
 • A36 Difterija – najduže trajanje bolovanja 45 dana
 • A37 Hripavac – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • A38 Šarlah – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • A39 Meningokokna infekcija – najduže trajanje bolovanja 40 dana
 • A40 Streptokokna sepsa – najduže trajanje bolovanja 45 dana
 • A41 Ostale sepse – najduže trajanje bolovanja 45 dana
 • A42 Aktinomikoza – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • A43 Nokardioza
 • A44 Bartoneloza
 • A46 Erizipel – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • A48 Ostale bolesti uzrokovane bakterijama, nesvrstane drugamo
 • A49 Bakterijske infekcije nespecificiranog mjesta
 • A50 Prirođeni sifilis
 • A51 Rani sifilis
 • A52 Kasni sifilis
 • A53 Ostali i nespecificirani sifilis
 • A54 Gonokokna infekcija – najduže trajanje bolovanja 3 dana
 • A55 Klamidijski limfogranulom
 • A56 Druge spolno prenosive klamidijske bolesti
 • A57 Kankroid
 • A58 Granuloma inguinale
 • A59 Trihomonijaza – najduže trajanje bolovanja 4 dana
 • A60 Anogenitalni herpes – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • A63 Ostale bolesti koje se poglavito prenose spolnim putem, nesvrstane drugamo
 • A64 Bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem, nespecificirane
 • A65 Nevenerični sifilis
 • A66 Frambezija
 • A67 Pinta
 • A68 Povratne groznice
 • A69 Ostale bolesti uzrokovane spirohetama
 • A70 Infekcija koju uzrokuje Chlamydia psittaci
 • A71 Trahom
 • A74 Ostale bolesti uzrokovane klamidijama – najduže trajanje bolovanja 28 dana
 • A75 Tifusna groznica – najduže trajanje bolovanja 15 dana
 • A77 Pjegava groznica
 • A78 Q-groznica – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • A79 Ostale rikecioze
 • A80 Akutni poliomijelitis – najduže trajanje bolovanja 45 dana
 • A81 Virusne infekcije središnjega živčanog sustava sporog tijeka
 • A82 Bjesnoća – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • A83 Virusni encefalitis koji prenose komarci
 • A84 Virusni encefalitis koji prenose krpelji – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • A85 Ostali virusni encefalitisi, nesvrstani drugamo
 • A86 Nespecificirani virusni encefalitis
 • A87 Virusni meningitisi
 • A88 Druge virusne infekcije središnjega živčanog sustava, nesvrstane drugamo
 • A89 Nespecificirane virusne infekcije središnjega živčanog sustava
 • A90 Dengue (groznica)
 • A91 Denga hemoragijska groznica
 • A92 Ostale virusne groznice koje prenose komarci
 • A93 Druge arbovirusne groznice, nesvrstane drugamo
 • A94 Nespecificirane arbovirusne groznice
 • A95 Žuta groznica
 • A96 Hemoragijska groznica uzrokovana arenavirusima
 • A98 Druge virusne hemoragijske groznice, nesvrstane drugamo
 • A99 Nespecificirane virusne hemoragijske groznice
 • B00 Herpesvirusne infekcije (herpes simpleks)
 • B01 Vodene kozice (varicella)
 • B02 Zoster (herpes zoster) – najduže trajanje bolovanja 35 dana
 • B03 Velike boginje
 • B04 Majmunske boginje
 • B05 Ospice (morbili) – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B06 Rubeola (rubella) – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • B07 Virusne bradavice
 • B08 Druge virusne infekcije karakterizirane promjenama na koži i sluznicama, nesvrstane drugamo – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • B09 Nespecificirane virusne infekcije karakterizirane lezijama kože i sluznica
 • B15 Akutni hepatitis A – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • B16 Akutni hepatitis B
 • B17 Drugi akutni virusni hepatitisi
 • B18 Kronični virusni hepatitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B19 Nespecificirani virusni hepatitis
 • B20 Bolest uzrokvana humanim imunodeficijenskim virusom (HIV) s posljedičnom infekcijskom i parazitarnom bolešću – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B21 Bolest izazvana humanim imunodeficijenskim virusom (HIV) s posljedičnim zloćudnim novotvorinama
 • B22 Bolest izazvana humanim imunodeficijenskim virusom (HIV) s posljedičnim drugim specificiranim bolestima
 • B23 Bolest izazvana humanim imunodeficijenskim virusom (HIV) s rezultirajućim drugim stanjima
 • B24 Nespecificirana bolest izazvana humanim imunodeficijenskim virusom (HIV)
 • B25 Bolest uzrokovana citomegalovirusom
 • B26 Zaušnjaci (parotitis) – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B27 Infekciozna mononukleoza – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B30 Keratokonjunktivitis uzrokovan adenovirusima – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • B33 Ostale virusne bolesti, nesvrstane drugamo
 • B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije – najduže trajanje bolovanja 10 dana
 • B35 Dermatofitija
 • B36 Ostale površinske mikoze – najduže trajanje bolovanja 4 dana
 • B37 Kandidijaza
 • B38 Kokcidioidomikoza
 • B39 Histoplazmoza
 • B40 Blastomikoza
 • B41 Parakokcidioidomikoza
 • B42 Sporotrihoza
 • B43 Kromomikoza i feomikotski apsces
 • B44 Aspergiloza
 • B45 Kriptokokoza
 • B46 Zigomikoza
 • B47 Micetom
 • B48 Ostale mikoze, nesvrstane drugamo
 • B49 Nespecificirane mikoze
 • B50 Malarija koju uzrokuje Plasmodium falciparum
 • B51 Malarija koju uzrokuje Plasmodium vivax
 • B52 Malarija koju uzrokuje Plasmodium malariae
 • B53 Ostale parazitološki dokazane malarije
 • B54 Malarija, nespecificirana
 • B55 Lišmenijaza
 • B56 Afrička tripanosomijaza
 • B57 Chagasova bolest
 • B58 Toksoplazmoza – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B59 Pneumocistoza
 • B60 Ostale bolesti uzrokovane protozoama, nesvrstane drugamo
 • B64 Nespecificirane protozoarne bolesti
 • B65 Shistosomijaza (bilharcioza)
 • B66 Druge metiljne infekcije
 • B67 Ehinokokoza – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B68 Tenijaza
 • B69 Cisticerkoza
 • B70 Difilobarijaza i sparganoza
 • B71 Ostale cestodne infekcije
 • B72 Drakunkuloza
 • B73 Onkocerkoza
 • B74 Filarijaza
 • B75 Trihineloza
 • B76 Bolesti uzrokovane krivoustim crvima
 • B77 Askarijaza
 • B78 Strongiloidoza
 • B79 Trihurijaza
 • B80 Enterobijaza
 • B81 Ostale crijevne helmintijaze, nesvrstane drugamo
 • B82 Nespecificirane crijevne parazitoze
 • B83 Ostale helmintijaze
 • B85 Ušljivost (pedikuloza)
 • B86 Svrab
 • B87 Mijaza
 • B88 Ostale infestacije
 • B89 Nespecificirane parazitoze
 • B90 Posljedice tuberkuloze
 • B91 Posljedice poliomijelitisa
 • B92 Posljedice lepre (gube)
 • B94 Posljedice drugih nespecificiranih zaraznih i parazitarbug bolesti
 • B95 Streptokok i stafilokok kao uzročnici bolesti koje su svrstane u druga poglavlja
 • B96 Drugi bakterijski uzročnici bolesti svrstanih u druga poglavlja
 • B97 Virusi kao uzročnici bolesti svrstanih u druga poglavlja
 • B98 Ostali specificirani infekcijski agensi kao uzroci bolesti svrstanih u druga poglavlja

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

C00-D48 Neoplazme (Novotvorine)

 • C00 Zloćudna novotvorina usne – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C01 Zloćudna novotvorina baze jezika – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C02 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih dijelova jezika – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C03 Zloćudna novotvorina desni – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C04 Zloćudna novotvorina dna usta – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C05 Zloćudna novotvorina nepca – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C06 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih dijelova usne šupljine – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C07 Zloćudna novotvorina zaušne (parotidne) žlijezde – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C08 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih velikih žlijezda slinovnica – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C09 Zloćudna novotvorina krajnika – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C10 Zloćudna novotvorina orofarinksa – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C11 Zloćudna novotvorina nazofarinksa – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C12 Zloćudna novotvorina piriformnog sinusa – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C13 Zloćudna novotvorina hipofarinksa – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C14 Zloćudna novotvorina ostalih i nedovoljno definiranih sijela na usni, usnoj šupljini i ždrijelu – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C15 Zloćudna novotvorina jednjaka – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C16 Zloćudna novotvorina želuca – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C17 Zloćudna novotvorina tankoga crijeva – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C18 Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C19 Zloćudna novotvorina rektosigmoidnog prijelaza – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C20 Zloćudna novotvorina debelog crijeva (rektuma) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C21 Zloćudna novotvorina čmara (anusa) i analnog kanala – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C22 Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C23 Zloćudna novotvorina žučnog mjehura – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C24 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih dijelova bilijarnoga trakta – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C25 Zloćudna novotvorina gušterače
 • C26 Zloćudna novotvorina ostalih i nedovoljno definiranih probavnih organa
 • C30 Zloćudna novotvorina nosne šupljine i srednjeg uha
 • C31 Zloćudna novotvorina akcesornih sinusa
 • C32 Zloćudna novotvorina grkljana – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C33 Zloćudna novotvorina dušnika – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C34 Zloćudna novotvorina dušnica i pluća – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C37 Zloćudna novotvorina prsne žlijezde
 • C38 Zloćudna novotvorina srca, sredoprsja i plućne ovojnice
 • C39 Zloćudna novotvorina ostalih i nedovoljno definiranih sijela u dišnom sustavu i intratorakalnim organima
 • C40 Zloćudna novotvorina kostiju i zglobne hrskavice udova najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C41 Zloćudna novotvorina kosti i zglobne hrskavice ostalih i nespecificiranih sijela
 • C43 Zloćudni melanom kože – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C44 Ostale zloćudne novotvorine kože – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • C45 Mezoteliom
 • C46 Kaposijev sarkom – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C47 Zloćudne novotvorine perifernih živava i autonomnoga živčanog sustava
 • C48 Zloćudna novotvorina retroperitoneja i peritoneja
 • C49 Zloćudna novotvorina ostaloga vezivnoga i mekoga tkiva
 • C50 Zloćudna novotvorina dojke – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C51 Zloćudna novotvorina stidnice (vulve) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C52 Zloćudna novotvorina rodnice (vagine)
 • C53 Zloćudna novotvorina vrata maternice (cerviksa) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • C54 Zloćudna novotvorina trupa maternice (korpusa)
 • C55 Zloćudna novotvorina maternice, nespecificirani dio
 • C56 Zloćudna novotvorina jajnika – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C57 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih ženskih spolnih organa – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • C58 Zloćudna novotvorina posteljice
 • C60 Zloćudna novotvorina spolnog uda (penisa) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • C61 Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate) -najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C62 Zloćudna novotvorina sjemenika (testisa) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C63 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih muških spolnih organa – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C64 Zloćudna novotvorina bubrega – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C65 Zloćudna novotvorina bubrežne zdjelice – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C66 Zloćudna novotvorina mokraćovoda (uretera) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C67 Zloćudna novotvorina mokraćnoga mjehura – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C68 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih mokraćnih organa
 • C69 Zloćudna novotvorina oka i adneksa
 • C70 Zloćudna novotvorina moždanih ovojnica (meningi) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C71 Zloćudna novotvorina mozga najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C72 Zloćudna novotvorina kralježnične moždine i ostalih dijelova središnjega živčanog sustava – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C73 Zloćudna novotvorina štitnjače
 • C74 Zloćudna novotvorina nadbubrežne žijezde
 • C75 Zloćudna novotvorina ostalih endokrinih žijezda i srodnih struktura – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • C76 Zloćudna novotvorina ostalih i nedovoljno definiranih sijela
 • C77 Sekundarne i nespecificirane zloćudne novotvorine limfnih čvorova
 • C78 Sekundarne zloćudne novotvorine dišnih i probavnih organa
 • C79 Sekundarna zloćudna novotvorina ostalih sijela
 • C80 Zloćudna novotvorina bez specificiranog sijela – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C81 Hodgkinova bolest – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C82 Folikularni/nodularni/non-Hodgkinov limfom – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C83 Difuzni non-Hodgkinov limfom
 • C84 Periferni i kožni limfomi stanica T
 • C85 Ostale i nespecificirane vrste non-Hodgkinova limfoma
 • C86 Ostale označene vrste limfoma stanica T/NK
 • C88 Zloćudne imunoproliferativne bolesti – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C90 Multipli mijelom i zloćudne plazmocitne novotvorine – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C91 Limfatična leukemija – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C92 Mijeloična leukemija – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C93 Monocitna leukemija
 • C94 Ostale leukemije specificirane vrste stanica
 • C95 Leukemija stanica nespecificirane vrste
 • C96 Ostale i nespecificirane zloćudne novotovorine limfnoga, hematopoeznoga i srodnih tkiva
 • C97 Zloćudne novotvorine neovisnih (primarnih) višestrukih sijela
 • D00 Karcinom in situ usne šupljine, jednjaka i želuca
 • D01 Karcinom in situ ostalih i nespecificiranih probavnih organa
 • D02 Karcinom in situ srednjeg uha i dišnog sustava – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • D03 Melanom in situ
 • D04 Karcinom in situ kože – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • D05 Karcinom in situ dojke
 • D06 Karcinom in situ vrata maternice – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • D07 Karcinom in situ ostalnih i nespecificiranih spolnih organa
 • D09 Karcinom in situ ostalih i nespecificiranih sijela
 • D10 Dobroćudna novotvorina usta i ždrijela
 • D11 Dobroćudna novotvorina velikih žlijezda slinovnica
 • D12 Dobroćudna novotvorina kolona, rektuma, anusa i analnog kanala -najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • D13 Dobroćudna novotvorina ostalih i nedivikhbi definiranih dijelova probavnog sustava
 • D14 Dobroćudna novotvorina srednjeg uha i dišnog sustava
 • D15 Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih intratorakalnih organa
 • D16 Dobroćudna novotvorina kosti i zglobne hrskavice
 • D17 Dobroćudne lipomatozne novotvorine
 • D18 Hemangiom i limfangiom bilo kojeg sijela
 • D19 Dobroćudna novotvorina mezotelijalnoga tkiva
 • D20 Dobroćudna novotvorina mekoga tkiva retroperitoneja i peritoneja
 • D21 Ostale dobroćudne novotvorine vezivnoga i ostaloga mekoga tkiva
 • D22 Melanocitni madež
 • D23 Ostale dobroćudne novotvorine kože
 • D24 Dobroćudna novotvorina dojke
 • D25 Leiomiom maternice – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • D26 Ostale dobroćudne novotvorine maternice
 • D27 Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija) – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • D28 Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih ženskih spolnih organa
 • D29 Dobroćudna novotvorina muških spolnih organa
 • D30 Dobroćudna novotvorina mokraćnih organa – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • D31 Dobroćudna novotvorina oka i adneksa – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • D32 Dobroćudna novotvorina moždanih ovojnica (meningi)
 • D33 Dobroćudna novotvorina mozga i ostalih dijelova središnjega živčanog sustava – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • D34 Dobroćudna novotvorina štitnjače
 • D35 Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem (endokrinih)
 • D36 Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • D37 Novotvorine usne šupljine i probavnih organa nesigurne ili nepoznate prirode
 • D38 Novotvorina srednjeg uha, dišnih i intratorakalnih organa nesigurne i nepoznate prirode
 • D39 Novotvorina ženskih spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode
 • D40 Novotovorina muških spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode
 • D41 Novotvorina mokraćnih organa nesigurne ili nepoznate prirode
 • D42 Novotvorina moždanih ovojnica (meningi) nesigurne ili nepoznate prirode
 • D43 Novotvorina mozga i središnjega živčanog sustava nesigurne ili nepoznate prirode
 • D44 Novotvorina žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem (endokrinih) nesigurne ili nepoznate prirode
 • D45 Policitemija vera
 • D46 Mijelodisplastični sindromi
 • D47 Ostale novotvorine limfnoga, hematopoeznoga i srodnoga tkiva nesigurne ili nepoznate prirode
 • D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela nesigurne ili nepoznate prirode

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

D50-D89 Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

 • D50 Anemija zbog manjka željeza – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • D51 Anemija zbog manjka vitamina B12
 • D52 Anemija zbog manjka folne kiseline
 • D53 Ostale nutricijske anemija
 • D55 Anemija zbog poremećaja enzima
 • D56 Talasemija
 • D57 Poremećaji srpastih stanica
 • D58 Ostale nasljedne hemolitičke anemije
 • D59 Stečena hemolitička anemija
 • D60 Stečena izolirana aplazija crvene loze
 • D61 Ostale aplastične anemije
 • D62 Akutna posthemoragijska anemija
 • D63 Anemija u kroničnim bolestima svrstanim drugamo
 • D64 Ostale anemije
 • D65 Diseminirana intravaskularna koagulacija (sindrom defibrinacije)
 • D66 Nasljedni manjak faktora VIII.
 • D67 Nasljedni manjak faktora IX.
 • D68 Ostali poremećaji koagulacije
 • D69 Purpura i ostala hemoragijska stanja
 • D70 Agranulocitoza
 • D71 Funkcionalni poremećaji polimorfonuklearnih neutrofila
 • D72 Ostali poremećaji bijelih krvnih stanica
 • D73 Bolesti slezene – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • D74 Methemoglobinemija
 • D75 Ostale bolesti krvi i krvotvornog sustava
 • D76 Određene bolesti koje zahvaćaju limforetikularno tkivo i retikulohistiocitni sustav
 • D77 Ostali poremećaji krvi i krvotvornog sustava kod bolesti svrstanih drugamo
 • D80 Imunodeficijencija s prevladavajućim poremaćajima protutijela
 • D81 Kombinirane imunodeficijencije
 • D82 Imunodeficijencije povezane s ostalim većim poremećajima
 • D83 Obična varijabilna imunodeficijencija
 • D84 Ostale imunodeficijencije
 • D86 Sarkoidoza najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • D89 Ostali poremećaji imunološkog sustava, nesvrstani drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

E00-E90 Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

 • E00 Prirođeni sindrom manjka joda
 • E01 Poremećaji štitnjače i prateća stanja uvjetovana manjkom joda
 • E02 Supklinička hipotireoza zbog manjka joda
 • E03 Ostale hipotireoze
 • E04 Druge netoksične guše (strume)
 • E05 Tireotoksikoza (hipertireoza) – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • E06 Tireoiditis – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • E07 Drugi poremećaji štitnjače
 • E10 Dijabetes melitus ovisan o inzulinu – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • E11 Dijabetes melitus neovisan o inzulinu
 • E12 Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski)
 • E13 Drugi specificirani dijabetes melitus
 • E14 Dijabetes melitus, nespecificirani
 • E15 Nedijabetična hipoglikemijska koma
 • E16 Drugi poremećaji unutrašnjeg izlučivanja gušterače
 • E20 Hipoparatireoidizam
 • E21 Hiperparatireoidizam i drugi poremećaji paratireoidne žlijezde
 • E22 Hiperfunkcija pituitarne žlijezde
 • E23 Hipofunkcija i drugi poremećaji pituitarne žlijezde
 • E24 Cushingov sindrom
 • E25 Adrenogenitalni poremećaji
 • E26 Hiperaldosteronizam
 • E27 Ostali poremećaji nadbubrežne žlijezde –najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • E28 Poremećaj funkcije jajnika
 • E29 Testikularna disfunkcija
 • E30 Poremećaji puberteta, nesvrstani drugamo
 • E31 Poliglandularna disfunkcija
 • E32 Bolesti timusa
 • E34 Ostali endokrini poremećaji
 • E35 Poremećaji endokrinih žlijezda u bolestima svrstanim drugamo
 • E40 Kvašiorkor
 • E41 Marazam zbog deficitarne prehrane
 • E42 Marazmični kvašiorkor
 • E43 Nespecificirana teška proteinsko energijska pothranjenost
 • E44 Proteinsko energijska pothranjenost umjerenog i blagog stupnja
 • E45 Zaostajanje u razvoju zbog proteinsko energijske pothranjenosti
 • E46 Nespecificirana proteinsko energijska pothranjenost
 • E50 Manjak vitamina A
 • E51 Manjak tijamina
 • E52 Manjak niacina (pelagra)
 • E53 Manjak ostalih vitamina B skupine
 • E54 Manjak askorbinske kiseline
 • E55 Manjak vitamina D
 • E56 Ostali nedostaci vitamina
 • E58 Manjak kalcija u prehrtani
 • E59 Manjak selenija u prehrani
 • E60 Manjak cinka u prehrani
 • E61 Manjak ostalih prehrambenih tvari
 • E63 Ostali prehrambeni nedostavi
 • E64 Posljedice pothranjenosti i ostalih prehrambenih nedostataka
 • E65 Lokalizirana pretilost
 • E66 Pretilost
 • E67 Druga hiperalimentacija
 • E68 Posljedice hiperalimentacije
 • E70 Poremećaji metabolizma aromatskih aminokiselina
 • E71 Poremećaji metabolizma lančano vezanih aminokiselina i metabolizma masnih kiselina
 • E72 Ostali poremećaji metabolizma aminokiselina
 • E73 Intolerancija laktoze
 • E74 Drugi poremećaji metabolizma ugljikohidrata
 • E75 Poremećaji metabolizma sfingolipida i ostali poremećaji nakupljanja lipida
 • E76 Poremećaji metabolizma glikozaminoglikana
 • E77 Poremećaji metabolizma glikoproteina
 • E78 Poremećaji metabolizma lipoproteina i ostale lipidemije
 • E79 Poremećaji metabolizma purina i pirimidina
 • E80 Poremećaj eritropoezna porfirija
 • E83 Poremećaji metabolizma minerala
 • E84 Cistična fibroza
 • E85 Amiloidoza
 • E86 Smanjenje volumena tekućina
 • E87 Ostali poremećaji tekućine, elektrolita i acido-bazne ravnoteže
 • E88 Ostali metabolični poremećaji
 • E89 Endokrini i metabolični poremećaji nakon medicinskog postupka, nesvrstani drugamo
 • E90 Prehrambeni i metabolični poremećaji u bolestima svrstanim drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

F00-F99 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

 • F00 Demencija u Alzheimerovoj bolesti – najduže trajanje bolovanja 90 dana
 • F01 Vaskularna demencija
 • F02 Demencija u drugim bolestima
 • F03 Demencije ne specifične – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • F04 Organski sindrom amnezije – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F05 Delirijum
 • F06 Drugi mentalni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga te tjelesnom bolešću – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • F07 Poremećaji ličnosti i ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • F09 Nespecifični organski ili simptomatski mentalni poremećaji
 • F10 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola – akutno trovanje
 • F11 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida
 • F12 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida
 • F13 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa
 • F14 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina
 • F15 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kofein
 • F16 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena
 • F17 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana
 • F18 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala
 • F19 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • F20 Shizofrenija – najduže trajanje bolovanja 90 dana
 • F21 Poremećaj sličan shizofreniji
 • F22 Stalna sumanuta stanja
 • F23 Akutna i prolazna mentalna oboljenja – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F24 Inducirano sumanuto stanje
 • F25 Shizoafektivni poremećaji
 • F28 Drugi neorganski psihotični poremećaji
 • F29 Neorganske psihoze, nespecifične
 • F30 Epizode manije – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F31 Bipolarni poremećaj –najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F32 Depresija – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F33 Povratni depresijski poremećaj – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F34 Stalni poremećaji raspoloženja – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F38 Drugi poremećaji raspoložemka – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F39 Poremećaj raspoloženja, nespecifičan – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F40 Fobični anksiozni poremećaji
 • F41 Drugi anksiozni poremećaj
 • F42 Opsesivno-kompulzivni poremećaj
 • F43 Reakcija na teški stres i poremećaji prilagođavanja
 • F44 Disocijativni (konverzivni) poremećaji
 • F45 Somatoformni poremećaji
 • F48 Drugi neurotski poremećaji
 • F50 Poremećaj hranjenja
 • F51 Neorganski poremećaji spavanja
 • F52 Seksualna disfunkcija
 • F53 Mentalni poremećaji i poremećaji udruženi s babinjama (postporođajni period)
 • F54 Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja u drugim bolestima
 • F55 Zloupotreba lijekova bez uzrokovanja tolerancije
 • F59 Sindromi ponašanja udruženi s fiziološkim smetanjama i fizičkim čimbenicima, nespecifični
 • F60 Specifični poremećaji ličnosti
 • F61 Miješani i drugi poremećaji ličnosti
 • F62 Trajna promjena ličnosti neorganskog porijekla
 • F63 Poremećaji navika i impulsa
 • F64 Poremećaj spolnog identiteta
 • F65 Poremećaji spolne sklonosti
 • F66 Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa spolnim razvojem i orijentacijom
 • F68 Drugi poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
 • F69 Poremećaji ličnoari i poremećaji ponašanja odrasle osobe, nespecifični
 • F70 Laka mentalna retardacija
 • F71 Umjerena mentalna retardacija
 • F72 Teža mentalna retardacija
 • F73 Teška mentalna retardacija
 • F78 Ostala mentalna retardacija
 • F79 Nespecifična mentalna retardacija
 • F80 Specifični poremećaji razvoja govora i jezika
 • F81 Specifični razvojni poremećaji školskih vještina
 • F82 Specifičan poremećaj razvoja motoričkih funkcija
 • F83 Mješoviti specifični poremećaji razvoja
 • F84 Pervazivni razvojni poremećaj
 • F88 Drugi psihički poremećaji razvoja
 • F89 Poremećaj psihičkog razvoja, nespecifični
 • F90 Hiperkinetski poremećaj
 • F91 Poremećaji ponašanja
 • F92 Mješoviti poremećaji ponašanja i emocija
 • F93 Emocionalni poremećaji s početkom u djetinjstvu
 • F94 Poremećaji socijalnog funkcioniranja nastali u djetinjstvu i adolescenciji
 • F95 Tikovi
 • F98 Ostali poremećaji emocija i ponašanja nastali u djetinjstvu i adolescenciji
 • F99 Neodređeni mentalni poremećaj

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

G00-G99 Bolesti živčanog sustava

 • G00 Bakterijski meningitis, nesvrstan drugamo – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G01 Meningitis kod bakterijskih bolesti svrstanih drugamo
 • G02 Meningitis kod zaraznih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
 • G03 Meningitis prouzročen ostalim i nespecificiranim uzrocima
 • G04 Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis –najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G05 Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis kod bolesti svrstanih drugamo
 • G06 Intrakranijalni i intraspinalni apscesi i granulomi
 • G07 Intrakranijalni i intraspinalni apsces i granulom kod bolesti svrstanih drugamo
 • G08 Intrakranijalni i intraspinalni flebitis i tromboflebitis
 • G09 Posljedice upalnih bolesti središnjega živčanog sustava
 • G10 Huntingtonova bolest
 • G11 Nasljedna ataksija
 • G12 Spinalna muskulaturna atrofija i sindromi u vezi s njom
 • G13 Sistemne atrofije koje prije svega zahvaćaju središnji živčani sustav u bolesti svrstanih drugamo
 • G14 Postpolio syndrome
 • G20 Parkinsonova bolest – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G21 Sekundarni parkinsonizam
 • G22 Parkinsonizam kod bolesti svrstanih drugamo
 • G23 Ostale degenerativne bolesti bazalnih ganglija
 • G24 Distonija
 • G25 Ostali ekstrapiramidalni poremećaji i poremećaji kretnji
 • G26 Ekstrapiramidalni poremećaj i poremećaj kretnji kod bolesti svrstanih drugamo
 • G30 Alzheimerova bolest
 • G31 Ostale degenerativne bolesti živčanog sustava, nesvrstane drugamo
 • G32 Ostale degenerativne bolesti živčanog sustava, nesvrstane drugamo
 • G35 Multipla skleroza –najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G36 Druga aktuna diseminirana demijelinizacija
 • G37 Ostale demijelinizirajuće bolesti središnjeg živčanog sustava
 • G40 Epilepsija – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G41 Status epilepticus
 • G43 Migrena – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • G44 Ostale glavobolje – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • G45 Prolazni cerebralni ishemijski napadaji i sindromi u vezi s njima – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • G46 Vaskularni sindromi mozga kod cerebrovaskularnih bolesti – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G47 Poremećaji spavanja
 • G50 Poremećaji trigeminalnog živca – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • G51 Poremećaji facijalnog živca – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • G52 Poremećaji ostalih kranijalnih živaca – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • G53 Poremećaj kranijalnih živaca kod bolesti svrstanih drugamo
 • G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G55 Kompresija živčanih korijena i pleksusa kod bolesti svrstanih drugamo
 • G56 Mononeuropatije ruke – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G57 Mononeuropatije noge – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G58 Ostale mononeuropatije
 • G59 Mononeuropatija kod bolesti svrstanih drugamo
 • G60 Nasljedna i idopatska neuropatija – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G61 Upalne polineuropatije – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G62 Ostale polineuropatije – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G63 Polineuropatija kod bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G64 Ostali poremećaji perifernoga živčanog sustava – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G70 Miastenija gravis i ostali mioneuralni poremećaji – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G71 Primarni poremećaji mišića
 • G72 Ostale miopatije
 • G73 Poremećaji mioneuralne veze i mišića kod bolesti svrstanih drugamo
 • G80 Infantilna cerebralna paraliza
 • G81 Hemiplegija – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G82 Paraplegija i tetraplegija – najduže trajanje bolovanja 90 dana
 • G83 Ostali paralitični sindromi
 • G90 Poremećaji autonomnoga živčanog sustava
 • G91 Hidrocefalus
 • G92 Toksična encefalopatija – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G93 Ostali poremećaji mozga
 • G94 Ostali poremećaji mozga kod bolesti svrstanih drugamo
 • G95 Ostale bolesti kralježnične moždine
 • G96 Ostali poremećaji središnjega živčanog sustava
 • G97 Bolesti živčanog sustava poslije raznih procedura
 • G98 Ostali poremećaji živčanog sustava, nesvrstani drugamo
 • G99 Ostali poremećaji živčanog sustava kod bolesti nesvrstanih drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

H00-H59 Bolesti oka i andeksa

 • H00 Hordeolum i halacion
 • H01 Ostale upale vjeđe
 • H02 Drugi poremećaji vjeđe
 • H03 Poremećaji vjeđe u bolestima svrstanim drugamo
 • H04 Bolesti suznog aparata
 • H05 Bolesti očne šupljine –najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • H06 Poremećaji suznog aparata i očne šupljine u bolestima svrstanim drugamo
 • H10 Konjuktivitis – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • H11 Ostale bolesti spojnice
 • H13 Poremećaji spojnice u bolestima svrstanim drugamo
 • H15 Bolesti bjeloočnice – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • H16 Keratitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • H17 Ožiljci i zamućenja rožnice – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • H18 Ostali poremećaji rožnice – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • H19 Poremećaji bjeloočnice i rožnice u bolestima svrstanim drugamo
 • H20 Iridociklitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • H21 Ostale bolesti šarenice i zrakastog tijela
 • H22 Poremećaji šarenice i zrakastog tijela u bolestima svrstanim drugamo
 • H25 Senilna katarakta – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • H26 Druge katarakte
 • H27 Ostali poremećaji leće – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • H28 Katarakta i ostali poremećaji leće u bolestima svrstanim drugamo
 • H30 Korioretinalna upala – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • H31 Ostali poremećaji žilnice
 • H32 Korioretinalni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
 • H33 Ablacije i rupture mrežnice – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • H34 Retinalne vaskularne okluzije
 • H35 Ostali mrežnični poremećaji
 • H36 Mrežnični poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
 • H40 Glaukom – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • H42 Glaukom u bolestima svrstanim drugamo
 • H43 Poremećaji staklastog tijela – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • H44 Poremećaji očne jabučice – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • H45 Poremećaji staklastog tijela i očne jabučice u bolestima svrstanim drugamo
 • H46 Optički neuritis
 • H47 Ostale bolesti vidnog živca (drugoga moždanog živca) i vidnih putova
 • H48 Poremećaji vidnog živca (drugoga moždanog živca) i vidnih putova u bolestima svrstanim drugamo
 • H49 Paralitički strabizam
 • H50 Ostali strabizmi
 • H51 Ostali poremećaji binokularnog vida
 • H52 Poremećaji refrakcije i akomodacije
 • H53 Vidni poremećaji – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • H54 Sljepoća i slabovidnost
 • H55 Nistagmus i drugi iregularni očni pokreti
 • H57 Ostali poremećaji oka i očnih adneksa
 • H58 Ostali poremećaji oka i očnih adneksa u bolestima svrstanim drugamo
 • H59 Poremećaji oka i očnih adneksa nakon zahvata i postupaka nesvrstani drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

H60-H95 Bolesti uha i mastoidnih procesa

 • H60 Upala vanjskog uhanajduže trajanje bolovanja 5 dana
 • H61 Druge bolesti vanjskog uha
 • H62 Bolesti vanjskog uha u bolestima svrstanim drugamo
 • H65 Nesupurativna upala srednjeg uha
 • H66 Supurativna i nespecificirana upala srednjeg uha
 • H67 Upala srednjeg uha u bolestima svrstanim drugamo
 • H68 Salpingitis i opstrukcija Eustahijeve tube
 • H69 Drugi poremećaji Eustahijeve tube
 • H70 Mastoiditis i srodna stanja – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • H71 Kolesteatom srednjeg uha
 • H72 Perforacija bubnjića (membrane timpani) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • H73 Drugi poremećaji bubnjića
 • H74 Druge bolesti srednjeg uha i mastoida
 • H75 Druge bolesti srednjeg uha i mastoida u bolestima svrstanim drugamo
 • H80 Otoskleroza – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • H81 Poremećaji vestibularne funkcije
 • H82 Vertiginozni sindrom u bolestima svrstanim drugamo – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • H83 Druge bolesti unutarnjeg uha – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • H90 Provodni (konduktivni) i zamjedbeni (perciptivni) gubitak sluha
 • H91 Drugi gubitak sluha
 • H92 Bol u uhu (otalgija) i izljev iz uha
 • H93 Drugi poremećaji uha nesvrstani drugamo
 • H94 Drugi poremećaji uha u bolestima svrstanim drugamo
 • H95 Poremećaji uha i mastoida nakon određenih zahvata, koji nisu svrstani drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

 I00-I99 Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

 • I00 Reumatska groznica bez napomene o srčanoj bolesti
 • I01 Reumatska groznica s promjenama na srcu – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I02 Reumatska koreja
 • I05 Reumatske bolesti mitralne valvule
 • I06 Reumatske bolesti aortne valvule
 • I07 Reumatske bolesti trikuspidalne valvule – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I08 Višestruke valvularne bolesti
 • I09 Ostale reumatske bolesti srca – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I10 Esencijalna (primarna) hipertenzija
 • I11 Hipertenzivna bolest srca – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I12 Hipertenzivna bolest bubrega
 • I13 Hipertenzivna bolest srca i bubrega
 • I15 Sekundarna hipertenzija
 • I20 Angina pektoris – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • I21 Akutni infarkt miokarda – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I22 Ponovljeni infarkt miokarda
 • I23 Komplikacije nakon akutnog infarkta miokarda
 • I24 Ostale akutne ishemične bolesti srca
 • I25 Kronična ishemična bolest srca – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I26 Plućna embolija – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I27 Ostale plućne bolesti srca
 • I28 Ostale bolesti plućnih krvnih žila
 • I30 Akutni perikarditis – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I31 Ostale bolesti perikarda
 • I32 Perikarditis u bolestima svrstanim drugamo
 • I33 Akutni i subakutni endokarditis
 • I34 Nereumatske bolesti mitralne valvule
 • I35 Nereumatske bolesti aortne valvule – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I36 Nereumatske bolesti trikuspidalne valvule
 • I37 Bolesti pulmonalne valvule
 • I38 Endokarditis, valvula nespecificirana – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I39 Endokarditis i bolesti srčanih valvula u bolestima svrstanim drugamo
 • I40 Akutni miokarditis – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I41 Miokarditis u bolestima svrstanim drugamo
 • I42 Kardiomiopatija – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • I43 Kardiomiopatija kod bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I44 Atrioventrikularni blok i blok lijeve grane – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I45 Ostali poremećaji provođenja – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • I46 Arest srca
 • I47 Paroksizmalna tahikardija – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • I48 Fibrilacija atrija i undulacija
 • I49 Ostale srčane aritmije – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • I50 Insuficijencija srca – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I51 Komplikacije i nedovoljno definirani opisi srčane bolesti
 • I52 Ostale srčane bolesti u bolestima svrstanim drugamo
 • I60 Subarahnoidalno krvarenje – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I61 Intracerebralno krvarenje
 • I62 Ostala netraumatska intrakranijalna krvarenja
 • I63 Cerebralni infarkt – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • I64 Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • I65 Okluzija i stenoza ekstracerebralnih arterija koje nisu uzrokovale cerebralni infarkt
 • I66 Okluzija i stenoza cerebralnih arterija koje nisu uzrokovale cerebralni infarkt
 • I67 Ostale cerebrovaskularne bolesti
 • I68 Cerebrovasklarni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
 • I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti
 • I70 Ateroskleroza – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • I71 Aneurizma i desekcija aorte
 • I72 Ostale aneurizme
 • I73 Ostale bolesti perifernih krvnih žila
 • I74 Embolija i tromboza arterija
 • I80 Flebitis i tromboflebitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • I81 Tromboza vene porte – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • I82 Ostale embolije i tromboze vena – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I83 Varikozne vene nogu – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I84 Hemoroidi – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • I85 Varikoziteti jednjaka – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I86 Varikozne vene ostalih lokalizacija
 • I87 Ostale venske bolesti – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • I88 Nespecifični limfadenitis – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • I89 Ostale neinfektivne bolesti limfnih žila i limfnih čvorova
 • I95 Hipotenzija – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • I97 Bolesti cirkulacijskog sustava nastale nakon medicinskih postupaka, a nesvrstane drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I98 Ostale bolesti cirkulacijskog sustava u bolestima svrstanim drugamo –najduže trajanje bolovanja210 dan
 • I99 Ostale i nespecificirane bolesti cirkulacijskog sustava

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

J00-J99 Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

 • J00 Akutni nazofaringitis (obična prehlada) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J01 Akutna upala sinusa (akutni sinusitis) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J02 Akutna upala ždrijela (akutni faringitis) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J03 Akutna upala tonzila (akutni tonzilitis) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J04 Akutna upala grkljana i dušnika (akutni laringitis i traheitis) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J05 Akutni opstruktivni laringitis (krup) i epiglotitis – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J06 Akutna infekcija gornjega dišnog sustava multiplih i nespecificiranih lokalizacija –najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J09 Influenca uzrokovana dokazanim virusom ptičje gripe
 • J10 Influenca uzrokovana dokazanim virusom influence
 • J11 Influenca, virus nije dokazan
 • J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • J13 Pneumonija koju uzrokuje Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus)
 • J14 Pneumonija koju uzrokuje Haemophilus influenzae
 • J15 Bakterijska pneumonija, nesvrstana drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • J16 Pneumonija uzrokovana drugim infektivnim uzročnicima, nesvrstana drugamo
 • J17 Pneumonija u bolestima svrstanima drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika
 • J20 Akutni bronhitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • J21 Akutni bronhiolitis
 • J22 Nespecificirana akutna bolest donjega dišnoga sustava
 • J30 Vazomotorni i alergijski rinitis – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J31 Kronični rinitis, nazofaringitis i faringitis
 • J32 Kronična upala sinusa (kronični sinusitis)
 • J33 Nazalni polip
 • J34 Druge bolesti nosa i nosnih sinusa – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • J35 Kronične bolesti tonzila i adenoida
 • J36 Peritonzilarni apsces – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • J37 Kronična upala grkljana i dušnika (kronični laringitis i laringotraheitis) – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • J38 Bolesti glasnica i grkljana, nesvrstane drugamo
 • J39 Druge bolesti gornjega dišnog sustava
 • J40 Bronhitis, nespecificiran kao akutni ili kronični – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • J41 Obični i mukopurulentni kronični bronhitis
 • J42 Nespecificirani kronični bronhitis
 • J43 Emfizem – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • J44 Druga kronična opstruktivna plućna bolest – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • J45 Astma – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J46 Astmatični status
 • J47 Bronhiektazije
 • J60 Pneumokonioza kopača ugljena
 • J61 Pneumokonioza uzrokovana azbestom i drugim mineralnim vlaknima
 • J62 Pneumokonioza uzrokovana prašinom koja sadrži silikate
 • J63 Pneumokonioza uzrokovana drugim anorganskim prašinama
 • J64 Pneumokonioza, nespecificirana
 • J65 Pneumokonioza povezana s tuberkulozom
 • J66 Bolest dišnih putova uzrokovana specificiranom organskom prašinom
 • J67 Hipersenzitivni pneumonitis uzrokovan organskom prašinom
 • J68 Respiracijska stanja uzrokovana udisanjem kemikalija, plinova, dimova i para
 • J69 Pneumonitis uzrokovan krutim tvarima i tekućinama
 • J70 Respiracijska stanja uzrokovana drugim vanjskim uzrocima
 • J80 Sindrom dišnog distresa u odraslih
 • J81 Plućni edem
 • J82 Plućna eozinofilija, nesvrstana drugamo
 • J84 Druge intersticijske plućne bolesti
 • J85 Apsces pluća i sredoprsja (medijastinuma)
 • J86 Piotoraks
 • J90 Pleuralni izljev, nesvrstan drugamo
 • J91 Pleuralni izljev u stanjima svrstanim drugamo
 • J92 Pleuralni plak
 • J93 Pneumotoraks
 • J94 Druga pleuralna stanja
 • J95 Respiracijska oštećenja kao posljedica medicinskog postupka, nesvrstana drugamo
 • J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo
 • J98  Drugi respiracijski poremećaji
 • J99 Respiracijski poremećaji u bolestima svrstanima drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

K00-K93 Bolesti probavnog sustava

 • K00 Poremećaji u razvoju i nicanju zubi
 • K01 Zadržani (retinirani) i ukliješteni (impaktirani) zubi
 • K02 Zubni karijes – najduže trajanje bolovanja 5 dana
 • K03 Ostale bolesti čvrstoga zubnoga tkiva
 • K04 Bolesti pulpe i periapikalnih tkiva – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • K05 Gingivitis i periodontalne bolesti – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • K06 Ostali poremećaji gingive i bezuboga alveolarnog grebena
 • K07 Dentofacijalne nepravilnosti (uključujući malokluziju)
 • K08 Ostali poremećaji zubi i potpornih struktura
 • K09 Ciste oralnog područja koje nisu svrstane drugamo
 • K10 Ostale bolesti čeljusti
 • K11 Bolesti žlijezda slinovnica
 • K12 Stomatitis i srodna oštećenja
 • K13 Ostale bolesti usana i oralne sluznice
 • K14 Bolesti jezika
 • K20 Upala jednjaka (ezofagitis)
 • K21 Gastroezofagealni refluks – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K22 Ostale bolesti jednjaka – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • K23 Bolesti i poremećaji jednjaka kod bolesti svrstanih drugamo
 • K25 Vrijed želuca (ulcus ventriculi) – najduže trajanje bolovanja 28 dana
 • K26 Vrijed dvanaesnika (ulcus duodeni) – najduže trajanje bolovanja 28 dana
 • K27 Peptični vrijed, nespecificiranog mjesta (ulcus pepticum)
 • K28 Gastrojejunalni vrijed (ulcus gastrojejunalis)
 • K29 Gastritis i duodenitis
 • K30 Dispepsija
 • K31 Ostale bolesti želuca i dvanaesnika
 • K35 Akutna upala crvuljka (apendicitis) –najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • K36 Druga upala crvuljka
 • K37 Nespecificirana upala crvuljka
 • K38 Ostale bolesti crvuljka
 • K40 Preponska kila (ingvinalna hernija) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K41 Bedrena kila (femoralna hernija) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K42 Pupčana kila (umbilikalna hernija)
 • K43 Trbušna kila (ventralna hernija)
 • K44 Ošitna kila (dijafragmalna hernija) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • K45 Ostale kile trbušne šupljine
 • K46 Nespecificirana kila trbušne šupljine
 • K50 Crohnova bolest (regionalni entritis) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K51 Ulcerozni kolitis – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • K52 Druge neinfektivne upale tankoga i debeloga crijeva
 • K55 Poremećaji crijeva, žilni vaskularni
 • K56 Paralitični ileus i opstrukcija crijeva bez hernije – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • K57 Divertikuloza crijeva
 • K58 Sindrom iritabilnoga crijeva
 • K59 Ostali funkcionalni poremećaji crijeva –najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • K60 Fisure i fistule analnog i rektanog područja – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • K61 Apsces analnog i rektalnog područja
 • K62 Ostale bolesti anusa i rektuma
 • K63 Ostale crijevne bolesti – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • K65 Upala potrbušnice (peritonitis)
 • K66 Ostali poremećaji potrbušnice
 • K67 Bolest potrbušnice kod infektivnih bolesti svrstanih drugamo
 • K70 Alkoholna bolest jetre –najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • K71 Toksična bolest jetre –najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K72 Zatajenje jetre
 • K73 Kronični hepatitis – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • K74 Fibroza i ciroza jetre
 • K75 Druge upalne bolesti jetre – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • K76 Ostale bolesti jetre
 • K77 Bolesti jetre kod bolesti svrstanih drugamo
 • K80 Kamenci žučni (koleltijaza) – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • K81 Upala žučnjaka (kolecistitis) – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • K82 Ostale bolesti žučnjaka
 • K83 Ostale bolesti žučnog sustava – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K85 Akutna upala gušterače (akutni pankreatitis) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • K86 Ostale bolesti gušterače – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K87 Bolesti žučnjaka, žučnog sustava i gušterače kod bolesti svrstanih drugamo
 • K90 Crijevna malapsorpcija
 • K91 Poremećaji probavnog sustava koji se javljaju poslije određenih postupaka, nesvrstani drugamo
 • K92 Ostale bolesti probavnog sustava – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • K93 Bolesti ostalih probavnih organa kod bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 7 dana

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

L00-L99 Bolesti kože i potkožnog tkiva

 • L00 Sindrom stafilokoknog ljuštenja kože
 • L01 Impetigo
 • L02 Apsces, furunkul i karbunkul kože
 • L03 Celulitis
 • L04 Akutni limfadenitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • L05 Pilonidalna cista – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • L08 Ostale lokalne infekcije kože i potkožnoga tkiva
 • L10 Pemfigus
 • L11 Ostali akantolitični poremećaji
 • L12 Pemphigoid
 • L13 Ostali bulozni poremećaji
 • L14 Bulozni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
 • L20 Atopični dermatitis
 • L21 Seboroični dermatitis
 • L22 Pelenski dermatitis
 • L23 Alergijski kontaktni dermatitis – najduže trajanje bolovanja 10 dana
 • L24 Iritantni kontaktni dermatitis
 • L25 Nespecificirani kontaktni dermatitis – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • L26 Dermatitis exfoliativa
 • L27 Dermatitis uzrokovan tvarima uzetim interno
 • L28 Lichen simplex chronicus i prurigo – najduže trajanje bolovanja 10 dana
 • L29 Pruritus
 • L30 Ostali dermatitisi – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • L40 Psoriasis – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • L41 Parapsorijaza
 • L42 Pityriasis rosea
 • L43 Lichen planus
 • L44 Ostali papuloskavamozni poremećaji
 • L45 Papuloskvamozni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
 • L50 Urtikarija – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • L51 Erythema multiforme – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • L52 Erythema nodosum – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • L53 Ostala eritematozna stanja
 • L54 Eritem kod bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • L55 Opekline uzrokovane suncem
 • L56 Ostale akutne promjene na koži uzrokovane ultraljubičastim zračenjem
 • L57 Promjene kože uzrokovane dugotrajnom izloženošću neionizirajućem zračenju
 • L58 Radiodermatitis
 • L59 Ostali poremećaji kože i potkožnoga tkiva u vezi sa zračenjem
 • L60 Poremećaji nokata
 • L62 Poremećaji nokata kod bolesti svrstanih drugamo
 • L63 Alopecija areata
 • L64 Androgena alopecija
 • L65 Ostalo ispadanje kose bez ožiljaka – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • L66 Cikatricijalna alopecija (ispadanje kose s ožiljcima)
 • L67 Abnormalnosti boje kose i stabljike vlasi
 • L68 Hipertrihoza
 • L70 Akne – najduže trajanje bolovanja 3 dana
 • L71 Rosacea
 • L72 Folikularne ciste kože i potkožnoga tkiva najduže trajanje bolovanja 5 dana
 • L73 Ostali folikularni poremećaji
 • L74 Poremećaji žlijezda znojnica
 • L75 Poremećaji apokrinih žlijezda znojnica
 • L80 Vitiligo – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • L81 Ostali poremećaji pigmentacije – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • L82 Keratosis seborrhoica
 • L83 Acanthosis nigricans
 • L84 Kurje oči i žuljevi – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • L85 Ostala epidermalna zadebljanja
 • L86 Keratodermija u bolestima svrstanim drugamo
 • L87 Poremećaji nastali zbog transepidermalne eliminacije
 • L88 Pyoderma gangrenosum – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • L89 Dekubitalni ulkus
 • L90 Atrofični poremećaji kože
 • L91 Hipertrofični poremećaji kože
 • L92 Granulomatozni poremećaji kože i potkožnoga tkiva
 • L93 Lupus erythematodes
 • L94 Ostali lokalizirani poremećaji vezivnog tkiva
 • L95 Vaskulitis ograničen na kožu, nesvrstan drugamo
 • L97 Ulkus nogu nesvrstan drugamo
 • L98 Ostali poremećaji kože i potkožnoga tkiva nesvrstani drugamo
 • L99 Ostali poremećaji kože i potkožnoga tkiva kod bolesti svrstanih drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

M00-M99 Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

 • M00 Piogeni artritis – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • M01 Direktna infekcija zglobova kod infektivnih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
 • M02 Reaktivne artropatije – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M03 Postinfektivne i reaktivne artropatije kod bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 15 dana
 • M05 Seropozitivni reumatoidni artritis – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • M06 Ostali reumatoidni artritisi – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • M07 Psorijatične i enteropatske artropatije – najduže trajanje bolovanja 15 dana
 • M08 Mladalački (juvenilni) artritis
 • M09 Juvenilni artritis kod bolesti svrstanih drugamo
 • M10 Giht – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M11 Druge artropatije uzrokovane kristalima
 • M12 Ostale specificirane artropatije – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M13 Drugi artritis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M14 Artropatije kod ostalih bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M15 Poliartroza – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M16 Koksartroza (artroza kuka) – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M17 Gonartroza (artroza koljena) – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M18 Artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M19 Ostale artroze – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M20 Stečene deformacije prstiju šake i stopala – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • M21 Ostale stečene deformacije udova
 • M22 Bolesti ivera (patele) – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M23 Unutrašnje ozljede koljena – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • M25 Drugi specificirani poremećaji zglobova – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M30 Nodolozni poliarteritis i srodna stanja
 • M31 Ostale nekrotizirajuće vaskulopatije
 • M32 Sistemni lupus eritematozus – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • M33 Dermatopolimiozitis – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M34 Sistemna skleroza
 • M35 Ostale sistemne bolesti vezivnoga tkiva
 • M36 Sistemni poremećaji vezivnoga tkiva kod bolesti svrstanih drugamo –najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M40 Kifoza i lordoza
 • M41 Skolioza
 • M42 Osteohondroza kralježnice – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M43 Ostale deformirajuće dorzopatije – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M45 Ankilozantni spondilitis – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • M46 Druge upalne spondilopatije
 • M47 Spondiloza – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M48 Ostale spondilopatije – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M49 Spondilopatije kod bolesti svrstanih drugamo
 • M50 Bolesti cervikalnog diska – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M51 Druge bolesti intervertebralnog diska – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • M53 Ostale dorzopatije, nesvrstane drugamo
 • M54 Bol u leđima (dorzalgija) – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • M60 Miozitis – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • M61 Kalcifikacija i osifikacija mišića
 • M62 Ostale bolesti mišića – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • M63 Bolesti mišića kod bolesti svrstanih drugamo
 • M65 Sinovitis i tenosinovitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M66 Spontani razdor zglobnih sveza i tetiva – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • M67 Ostale bolesti zglobnih sveza i tetiva – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M68 Bolest zglobnih sveza i tetiva kod bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M70 Bolesti mekih tkiva nastale kao posljedica uporabe, prekomjerne uporabe i pritiska – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M71 Ostale burzopatije – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M72 Fibroblastične bolesti
 • M73 Bolesti mekoga tkiva kod bolesti svrstanih drugamo
 • M75 Oštećenje ramena – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • M76 Entezopatije noge, bez stopala – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M77 Ostale entezopatije – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M79 Ostale bolesti mekih tkiva, nesvrstane drugamo – najduže trajanje bolovanja 10 dana
 • M80 Osteoporoza s patološkim prijelomom – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • M81 Osteoporoza bez patološkoga prijeloma – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M82 Osteoporoza kod bolesti svrstanih drugamo
 • M83 Osteomalacija u odraslih osoba
 • M84 Poremećaji kontinuiteta kosti
 • M85 Ostali poremećaji u čvrstoći i građi kosti
 • M86 Osteomijelitis – najduže trajanje bolovanja 90 dana
 • M87 Osteonekroza
 • M88 Pagetova bolest kosti (osteitis deformans)
 • M89 Ostali poremećaji kosti
 • M90 Osteopatije kod bolesti svrstanih drugamo
 • M91 Mladalačko okoštavanje zglobne hrskavice kuka i zdjelice (juvenilna osteohondroza kuka i zdjelice)
 • M92 Druge juvenilne osteohondroze
 • M93 Ostale osteohondropatije
 • M94 Ostali poremećaji hrskavice
 • M95 Ostale stečene deformacije mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva
 • M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • M99 Biomehanička oštećenja, nesvrstana drugamo – najduže trajanje bolovanja 90 dana

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

N00-N99 Bolesti genitalno-urinarnog sustava

 • N00 Akutni nefritički sindrom – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • N01 Brzoprogredirajući nefritički sindrom
 • N02 Rekurirajuća i perzistentna hematurija
 • N03 Kronični nefritički sindrom – najduže trajanje bolovanja 90 dana
 • N04 Nefrotski sindrom
 • N05 Nespecificirani nefritički sindrom
 • N06 Izolirana proteinurija sa specificiranim morfološkim oštećenjem
 • N07 Nasljedna (hereditarna) nefropatija koja nije svrstana drugamo
 • N08 Glomerulski poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
 • N10 Akutni tubulointersticijski nefritis
 • N11 Kronični tubulointersticijski nefritis
 • N12 Tubulointersticijski nefritis, nespecificiran kao akutni ili kronični
 • N13 Opstruktivna i refluksna uropatija – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • N14 Tubulointersticijska i tubulska stanja uzrokovana lijekovima i teškim metalima (kovinama)
 • N15 Druge tubulointersticijske bolesti bubrega
 • N16 Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u bolestima svrstanima drugamo
 • N17 Akutno bubrežno zatajenje (akutna bubrežna insuficijencija) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • N18 Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • N19 Nespecificirano bubrežno zatajenje – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • N20 Kamenac bubrega i uretera
 • N21 Kamenac donjega mokraćnog sustava
 • N22 Kamenac mokraćnog puta (sustava) u bolestima svrstanima drugamo
 • N23 Nespecificirane bubrežne kolike – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N25 Poremećaji zbog oštećenja funkcije bubrežnih tubula
 • N26 Nespecificiran skvrčeni bubreg
 • N27 Maleni bubreg nepoznata uzroka
 • N28 Drugi poremećaji bubrega i uretera, nesvrstani drugamo – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • N29 Ostali poremećaji bubrega i uretera u bolestima svrstanima drugamo
 • N30 Upala mokraćnog mjehura (cistitis)
 • N31 Neuromuskularna disfunkcija mokraćnoga mjehura, nesvrstana drugamo
 • N32 Drugi poremećaji mokraćnoga mjehura – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N33 Poremećaji mjehura u bolestima svrstanima drugamo
 • N34 Uretritis i uretralni sindrom – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N35 Striktura (suženje) uretre – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N36 Drugi poremećaji uretre
 • N37 Uretralni poremećaji u bolestima svrstanima drugamo
 • N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava
 • N40 Hiperplazija prostate – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • N41 Upalne bolesti prostate – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • N42 Drugi poremećaji prostate
 • N43 Hidrokela i spermatokela – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N44 Torzija testisa
 • N45 Orhitis i epididimitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • N46 Muška nepolodnost
 • N47 Prevelik prepucij, fimoza i parafimoza
 • N48 Drugi poremećaji penisa
 • N49 Upalni poremećaji muških spolnih organa, nesvrstani drugamo
 • N50 Drugi poremećaji muških spolnih organa
 • N51 Poremećaji muških genitalnih organa u bolestima svrstanim drugamo
 • N60 Benigna (doboroćudna) displazija dojke
 • N61 Upalni poremećaji dojke
 • N62 Hipertrofija dojke
 • N63 Nespecificirana kvrga u dojci
 • N64 Drugi poremećaji dojke
 • N70 Salpingitis i ooforitis (oophoritis) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N71 Upala maternice, osim vrata (cerviksa) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N72 Upale vrata maternice – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N73 Druge zdjelične upale u žena – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N74 Upalni poremećaji zdjelice žena u bolestima svrstanima drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N75 Bolesti Bartholinove žlijezde – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N76 Druga upala rodnice (vagine) i vulve (stidnice) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N77 Vulvovaginalna ulceracija i upala u bolestima svrstanima drugamo –najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N80 Endometrioza – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • N81 Prolaps ženskih genitala – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • N82 Fistule koje zahvaćaju ženski spolni sustav
 • N83 Neupalni poremećaji ovarija, jajovoda i širokog ligamenta
 • N84 Polip ženskoga spolnog sustava – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N85 Drugi neupalni poremećaji maternice, izuzevši vrat
 • N86 Erozija i ektropija vrata maternice – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N87 Displazija vrata maternice – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • N88 Drugi neupalni poremećaji vrata maternice
 • N89 Drugi neupalni poremećaji rodnice
 • N90 Drugi neupalni poremećaji vulve i perineuma (stidnice i međice)
 • N91 Izostala, oskudna i rijetka menstruacija – najduže trajanje bolovanja 3 dana
 • N92 Prekomjerna, učestala i nepravilna menstruacija – najduže trajanje bolovanja 3 dana
 • N93 Drugo nenormalno materično i vaginalno krvarenje
 • N94 Bol i druga stanja povezana sa ženskim spolnim organima i menstruacijskim ciklusom – najduže trajanje bolovanja 3 dana
 • N95 Menopauzalni i drugi perimenopauzalni poremećaji – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N96 Pobačaj, habitualni
 • N97 Neplodnost ženska – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N98 Komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • N99 Poremećaji genitourinarnog sustava nakon postupaka (operacija) nesvrstani drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

O00-O99 Trudnoća i porođaj

 • O00 Izvanmaterična trudnoća – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • O01 Mola Hydatidosa – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • O02 Ostali abnormalni produkti začeća
 • O03 Spontani pobačaj – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • O04 Legalno induciran (medicinski) pobačaj
 • O05 Ostali pobačaj – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • O06 Nespecificirani pobačaj
 • O07 Neuspio pokušaj pobačaja
 • O08 Komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće
 • O10 Hipertenzija, koja je i prije postojala, kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
 • O11 Hipertenzivni poremećaji koji su i prije postojali sa superponiranom proteinurijom
 • O12 Edemi u trudnoći (uzrokovani trudnoćom) i proteinurija bez hipertenzije
 • O13 Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) bez značajne proteinurije
 • O14 Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) sa značajnom proteinurijom – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • O15 Eklampsija – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • O16 Hipertenzija u majke, nespecificirana
 • O20 Krvarenje u ranoj trudnoći – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • O21 Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis gravidarum) – najduže trajanje bolovanja 90 dana
 • O22 Bolesti vena kao komplikacije trudnoće – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • O23 Infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • O24 Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoćinajduže trajanje bolovanja 30 dana
 • O25 Neishranjenost u trudnoći
 • O26 Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja prije svega vezanih uz trudnoću
 • O28 Abnormalni nalazi antenatalnog skrininga majke
 • O29 Komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće
 • O30 Višeplodna trudnoća
 • O31 Komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću
 • O32 Zbrinjavanje majke zbog utvrđenog ili suspektnoga nepravilnog stava fetusa
 • O33 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije
 • O34 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti zdjeličnih organa
 • O35 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti i oštećenja fetusa
 • O36 Zbrinjavanje majke zbog drugih poznatih ili suspektnih problema fetusa
 • O40 Polyhydramnion
 • O41 Ostali poremećaji amnionske tekućine i ovojnica
 • O42 Prijevremena ruptura ovojnica
 • O43 Poremećaji posteljice (placente)
 • O44 Placenta previa
 • O45 Prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae)
 • O46 Krvarenje prije porođaja nesvrstano drugamo
 • O47 Lažni trudovi – najduže trajanje bolovanja 3 dana
 • O48 Produžena trudnoća
 • O60 Prijevremeni porođaj
 • O6 Neuspješna indukcija porođaja
 • O62 Nepravilnosti jačine trudova
 • O63 Dugotrajni (produženi) porođaj
 • O64 Zapreka rađanja zbog nepravilna položaja i stava fetusa
 • O65 Zapreka rađanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice
 • O66 Ostale zapreke rađanja
 • O67 Porođaj kompliciran krvarenjem, koje nije svrstano drugamo
 • O68 Porođaj kompliciran fetalnom patnjom (distres)
 • O69 Porođaj otežan komplikacijama pupčane vrpce
 • O70 Laceracija međice (perineuma) u tijeku rađanja
 • O71 Druga porodnička ozljeda
 • O72 Krvarenje nakon poroda
 • O73 Zaostala posteljica i ovojnice, bez krvarenja
 • O74 Komplikacije u tijeku porođaja zbog anestezije
 • O75 Ostale komplikacije porođaja, nesvrstane drugamo
 • O80 Jednoplodni spontani porođaj
 • O81 Jednoplodno rađanje forcepsom i vakuumskim ekstraktorom
 • O82 Jednoplodno rađanje carskim rezom
 • O83 Drugo jednoplodno rađanje uz pomoć
 • O84 Višeplodni porođaj
 • O85 Sepsa u babinjama (puerperalna sepsa)
 • O86 Druge infekcije u babinjama
 • O87 Blesti vena kao komplikacije babinja
 • O88 Porodnička embolija
 • O89 Komplikacije zbog anestezije u babinjama
 • O90 Komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo
 • O91 Infekcije dojke povezane s trudnoćom i porođajem
 • O92 Drugi poremećaji dojke i laktacije povezani s trudnoćom i porođajem
 • O95 Porodnička smrt nespecificirana uzroka
 • O96 Smrt zbog bilo kojeg porodničkog uzroka koja je nastupila više od od 42 dana ali manje od jedne godine nakon porođaja
 • O97 Smrt zbog posljedica izravna porodničkog uzroka
 • O98 Infektivne i parazitarne bolesti majke koje su svrstane drugamo, kada kompliciraju trudnoću, porođaj i babinje
 • O99  Druge bolesti majke svrstane drugamo, kada kompliciraju trudnoću, porođaj i babinje

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

P00-P96 Određena stanja porođajnog perioda

 • P00 Fetus i novorođenče na koje djeluju stanja u majke koja nisu nužno u vezi s postojećom trudnoćom
 • P01 Fetus i novorođenče na koje djeluju komplikacije trudnoće u majke
 • P02 Fetus i novorođenče na koje djeluju komplikacije posteljice, pupkovine i ovojnica
 • P03 Fetus i novorođenče s drugim komplikacijama porođaja
 • P04 Fetus i novorođenče na koje djeluju štetni utjecaji preneseni preko posteljice ili majčinim mlijekom
 • P05 Usporeni rast fetusa i njegova pothranjenost
 • P07 Poremećaji koji se odnose na kratko trajanje gestacije i nisku porođajnu težinu, a nisu svrstani drugamo
 • P08 Poremećaji koji se odnose na dugo trajanje gestacije i veliku porođajnu težinu
 • P10 Intrakranijalna laceracija i krvarenje zbog porođajne ozljede
 • P11 Druge porođajne ozljede središnjega živčanog sustava
 • P12 Porođajna ozljeda oglavka
 • P13 Porođajna ozljeda koštanog sustava
 • P14 Porođajna ozljeda perifernoga živčanog sustava
 • P15 Druge porođajne ozljede
 • P20 Intrauterina hipoksija
 • P21 Porođajna asfiksija
 • P22 Respiratorni distres novorođenčeta
 • P23 Kongenitalna pneumonija
 • P24 Neonatalni aspiracijski sindrom
 • P25 Intersticijski emfizem i srodna stanja nastala u perinatalnom razdoblju
 • P26 Plućno krvarenje nastalo u perinatalnom razdoblju
 • P27 Kronična respiracijska bolest nastala u perinatalnom razdoblju
 • P28 Druga stanja dišnog sustava nastala u perinatalnom razdoblju
 • P29 Kardiovaskularni poremećaji nastali u perinatalnom razdoblju
 • P35 Kongenitalne virusne bolesti
 • P36 Bakterijska sepsa u novorođenčeta
 • P37  Druge prirođene infektivne i parazitarne bolesti
 • P38 Omfalitis novorođenčeta sa slabim krvarenjem ili bez njega
 • P39 Druge infekcije specifične za perinatalno razdoblje
 • P50 Gubitak krvi fetusa (fetalni gubitak krvi)
 • P51 Umbilikalno krvarenje u novorođenčeta
 • P52 Intrakranijalno netraumatsko krvarenje u fetusa i novorođenčeta
 • P53 Hemoragijska bolest fetusa i novorođenčeta
 • P54 Druga neonatalna krvarenja
 • P55 Hemolitična bolest fetusa i novorođenčeta
 • P56 Fetalni hidrops zbog hemolitične bolesti
 • P57 Kernikterus
 • P58 Neonatalna žutica nastala zbog druge prekomjerne hemolize
 • P59 Neonatalna žutica zbog drugih i nespecificiranih uzroka
 • P60 Diseminirana intravaskularna koagulacija fetusa i novorođenčeta
 • P61 Drugi perinatalni hematološki poremećaji
 • P70 Prolazni poremećaji metabolizma ugljikohidrata specifični za fetus i novorođenče
 • P71 Prolazni neonatalni poremećaji metabolizma kalcija i magnezija
 • P72 Drugi prolazni neonatalni endokrinološki poremećaji
 • P74 Drugi prolazni neonatalni poremećaji metabolizma i elektrolita
 • P75 Mekonijski ileus
 • P76 Druge crijevne opstrukcije u novorođenčeta
 • P77 Nekrotizirajući enterokolitis u fetusa i novorođenčeta
 • P78 Drugi perinatalni poremećaji probavnog sustava
 • P80 Hipotermija u novorođenčeta
 • P81 Drugi poremećaji regulacije temperature u novorođenčeta
 • P83 Druga stanja kože specifična za fetus i novorođenče
 • P90 Konvulzije novorođenčeta
 • P91 Drugi poremećaji cerebralnoga statusa u novorođenčeta
 • P92 Problemi hranjenja novorođenčeta
 • P93 Reakcije i intoksikacije zbog lijekova danih fetusu i novorođenčetu
 • P94 Poremećaji mišićnog tonusa u novorođenčeta
 • P95 Fetalna smrt zbog nespecificiranog uzroka
 • P96 Druga stanja nastala u perinatalnom razdoblju

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

Q00-Q99 Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

 • Q00 Anencefalija i slične malformacije
 • Q01 Encephalocela
 • Q02 Microcephalus
 • Q03 Kongenitalni hidrocefalus
 • Q04 Ostale prirođene malformacije mozga
 • Q05 Spina bifida
 • Q06 Ostale prirođene malformacije kralježnične moždine
 • Q07 Ostale prirođene malformacije živčanog sustava
 • Q10 Prirođene malformacije očne vjeđe, suznog aparata i orbite
 • Q11 Anoftalmus, mikroftalmus i makroftalmus
 • Q12 Prirođena malformacije leće
 • Q13 Prirođena malformacija prednjeg segmenta oka
 • Q14 Prirođene malformacije stražnjeg segmenta oka
 • Q15 Ostale prirođene malformacije oka
 • Q16 Prirođene malformacije uha koje uzrokuju oštećenje sluha
 • Q17 Ostale prirođene malformacije uha
 • Q18 Ostale prirođene malformacije lica i vrata
 • Q20 Prirođene malformacije srčanih komora i srčanih spojeva
 • Q21 Prirođene malformacije srčanih septuma
 • Q22 Prirođene malformacije pulmonalnih i trikuspidalnih valvula
 • Q23 Prirođene malformacije aortalnih i mitralnih valvula
 • Q24 Ostale prirođene malformacije srca
 • Q25 Prirođene malformacije velikih arterija
 • Q26 Prirođene malformacije velikih vena
 • Q27 Ostale prirođene malformacije perifernoga krvnožilnog sustava
 • Q28 Ostale prirođene malformacije cirkulacijskog sustava
 • Q30 Prirođene malformacije nosa
 • Q31 Prirođene malformacije grkljana
 • Q32 Prirođene malformacije traheje i bronha
 • Q33 Prirođene malformacije pluća
 • Q34 Ostale prirođene malformacije dišnog sustava
 • Q35 Rascijepljeno nepce
 • Q36 Rascijepljena usna
 • Q37 Rascijepljeno nepce s rascijepljenom usnom
 • Q38 Ostale prirođene malformacije jezika, usta i ždrijela
 • Q39 Prirođene malformacije jednjaka
 • Q40 Ostale prirođene malformacije gornjega probavnog trakta
 • Q41 Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza tankoga crijeva
 • Q42 Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza debeloga crijeva
 • Q43 Ostale prirođene malformacije crijeva
 • Q44 Prirođene malformacije žučnoga mjehura, žučnih vodova i jetre
 • Q45 Ostale prirođene malformacije probavnog sustava
 • Q50 Prirođene malformacije jajnika, jajovoda i širokih ligamenata
 • Q51 Prirođene malformacije maternice i cerviksa
 • Q52 Ostale prirođene malformacije ženskih spolnih organa
 • Q53 Nespušteni testis
 • Q54 Hipospadija
 • Q55 Ostale prirođene malformacije muških spolnih organa
 • Q56 Neodređeni spol i pseudohermafroditizam
 • Q60 Agenezija bubrega i drugi redukcijski nedostaci bubrega
 • Q61 Cistična bubrežna bolest
 • Q62 Prirođeni opstruktivni defekti bubrežne čašice i prirođene malformacije uretera
 • Q63 Ostale prirođene malformacije bubrega
 • Q64 Ostale prirođene malformacije urinarnog sustava
 • Q65 Prirođeni deformiteti kuka
 • Q66 Prirođeni deformiteti stopala
 • Q67 Prirođeni mišićno-koštani deformiteti glave, lica, kralježnice i prsnog koša
 • Q68 Ostali prirođeni mišićno-koštani deformiteti
 • Q69 Polidaktilija
 • Q70 Sindaktilija
 • Q71 Redukcijski defekti ruke
 • Q72 Redukcijski defekt noge
 • Q73 Redukcijski defekt nespecificiranog uda
 • Q74 Ostale prirođene malformacije ekstremiteta
 • Q75 Ostale prirođene malformacije kostiju lubanje i lica
 • Q76 Prirođene malformacije kralježnice i prsnog koša (koštanog dijela)
 • Q77 Osteohondrodisplazija s defektima rasta tubularnih kostiju i kralježnice
 • Q78 Ostale osteohondrodisplazije
 • Q79 Prirođene malformacije mišićno-koštanoga sustava, nesvrstane drugamo
 • Q90 Downov sindrom
 • Q91 Edwardsov sindrom i Patauov sindrom
 • Q92 Ostale trisomije i parcijalne trisomije autosoma, nesvrstane drugamo
 • Q93 Monosomije i delecije autosoma, nesvrstane drugamo
 • Q95 Uravnotežene promjene i strukturni marker kromosomi, nesvrstani drugamo
 • Q96 Turnerov sindrom
 • Q97 Ostale abnormalnosti spolnih kromosoma, ženski fenotip, nesvrstane drugamo
 • Q98 Ostale abnormalnosti spolnih kromosoma, muški fenotip, nesvrstane drugamo
 • Q99 Ostale kromosomske aberacije, nesvrstane drugamo
 1. Za povratak na početak članka klikni ovdje!
Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

 

Reference
Tanja Šprljan Szivo, univ. bacc. act. soc.
Tanja Šprljan Szivo, univ. bacc. act. soc.
Tanja Šprljan Szivo je majka četverogodišnjeg dječaka koji ju je podsjetio kako je igra najvažniji dio odrastanja. Za vrijeme i nakon studija socijalnog rada radila je s djecom i odraslima s cerebralnom i dječjom paralizom te u programu Ujedinjenih naroda za razvoj gdje je istraživala poteškoće s kojima se suočavaju različite marginalne skupine. Slobodno vrijeme provodi čitajući, izrađujući igračke ili obilazeći muzeje s mužem i sinom.

1 KOMENTAR

Imate li komentar ili pitanje? Podijelite ga s nama!

Molimo unesite komentar
Molimo unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

spot_img

Najpopularniji tekstovi

Smeđi iscjedak – što ga uzrokuje i može li biti opasan?

Svijetlo smeđi iscjedak u sredini ciklusa je u većini slučajeva besopasan prirodni proces, no tamno smeđi iscjedak može biti ozbiljan i zahtijevati intervenciju liječnika....