NaslovnicaZdravljeŠifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

Već više od stotinu godina liječnici diljem svijeta različite bolesti, stanja i postupke pokušavaju imenovati i klasificirati kako bi ih mogli istraživati, statistički pratiti bez obzira na jezik kojim oboljela osoba i njen liječnik govore ili na mjesto gdje se neka bolest pojavila.

Danas se u Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama svijeta primjenjuje deseta revizija Međunarodne klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-10). Desetu reviziju 1992. godine objavila je Svjetska zdravstvena organizacija.

Bolesti, stanja i postupci podijeljeni su na 21 općenitu kategoriju u kojima se dalje hijerarhijski dijele sve do vrlo specifičnih dijagnoza.

Sama šifra bolesti sastoji se od slova i brojeva koji označavaju kategoriju kojoj bolest pripada.

21 kategorija bolesti, stanja i postupaka navedenih u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti:

 1. A00-B99 Infektivne bolesti i bolesti uzrokovane parazitima
 2. C00-D48 Neoplazme (Novotvorine)
 3. D50-D89 Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava
 4. E00-E90 Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti
 5. F00-F99 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
 6. G00-G99 Bolesti živčanog sustava
 7. H00-H59 Bolesti oka i andeksa
 8. H60-H95 Bolesti uha i mastoidnih procesa
 9. I00-I99 Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava
 10. J00-J99 Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava
 11. K00-K93 Bolesti probavnog sustava
 12. L00-L99 Bolesti kože i potkožnog tkiva
 13. M00-M99 Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva
 14. N00-N99 Bolesti genitalno-urinarnog sustava
 15. O00-O99 Trudnoća i porođaj
 16. P00-P96 Određena stanja porođajnog perioda
 17. Q00-Q99 Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

Klikom na kategoriju možete pronaći detaljnije dijagnoze s pripadajućim šiframa te najdulje trajanje bolovanja koje možete ostvariti ovisno o vrsti bolesti.

Rokovi do kojih može trajati bolovanje propisani su Pravilnikom o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti na temelju Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Pravilnik donosi ministar zdravstva i socijalne skrbi na prijedlog Hrvatske liječničke komore i Hrvatske stomatološke komore

Kada isteknu propisani rokovi izabrani liječnik primarne medicine bolesniku više ne može produžiti bolovanje već ga upućuje ovlaštenom liječniku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ako u članku nije navedeno najduže trajanje bolovanja, to znači da nije uređeno ovim pravilnikom.

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

A00-B99 Infektivne bolesti i bolesti uzrokovane parazitima

 • A00 Kolera
 • A01 Trbušni tifus i paratifus – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • A02 Ostale infekcije uzrokovane salmonelama – najduže trajanje bolovanja 8 dana
 • A03 Šigeloze – najduže trajanje bolovanja 4 tjedna
 • A04 Ostale bakterijske crijevne infekcije – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • A05 Ostala bakterijska trovanja hranom (alimentarne intoksikacije) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • A06 Amebijaza – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • A07 Ostale crijevne bolesti uzrokovane protozoima
 • A08 Virusne i druge specificirane crijevne infekcije – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • A09 Dijareja i gastroenteritis za koje se pretpostavlja da su infekcioznog podrijetla – najduže trajanje bolovanja 5 dana
 • A15 Tuberkuloza dišnih putova dokazana bakteriološki i histološki -najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • A16 Tuberkuloza dišnih putova nedokazana bakteriološki i histološki
 • A17 Tuberkuloza živčanog sustava
 • A18 Tuberkuloza ostalih organa
 • A19 Milijarna tuberkuloza
 • A20 Kuga
 • A21 Tularemija – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • A22 Antraks (crni prišt) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • A23 Bruceloza – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • A24 Sakagija i melioidoza
 • A25 Rat-bite fever (groznica štakorskog ugriza)
 • A26 Erizipeloid – najduže trajanje bolovanja 15 dana
 • A27 Leptospiroza – najduže trajanje bolovanja 40 dana
 • A28 Ostale zoonoze uzrokovane bakterijama, nesvrstane drugamo
 • A30 Nedeterminirana lepra
 • A31 Infekcije uzrokovane drugim mikobakterijama
 • A32 Listerioza
 • A33 Tetanus neonatorum (novorođenački tetanus)
 • A34 Opstetrični tetanus (porodnički tetanus)
 • A35 Ostali tetanus – najduže trajanje bolovanja 6 mjeseci
 • A36 Difterija – najduže trajanje bolovanja 45 dana
 • A37 Hripavac – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • A38 Šarlah – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • A39 Meningokokna infekcija – najduže trajanje bolovanja 40 dana
 • A40 Streptokokna sepsa – najduže trajanje bolovanja 45 dana
 • A41 Ostale sepse – najduže trajanje bolovanja 45 dana
 • A42 Aktinomikoza – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • A43 Nokardioza
 • A44 Bartoneloza
 • A46 Erizipel – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • A48 Ostale bolesti uzrokovane bakterijama, nesvrstane drugamo
 • A49 Bakterijske infekcije nespecificiranog mjesta
 • A50 Prirođeni sifilis
 • A51 Rani sifilis
 • A52 Kasni sifilis
 • A53 Ostali i nespecificirani sifilis
 • A54 Gonokokna infekcija – najduže trajanje bolovanja 3 dana
 • A55 Klamidijski limfogranulom
 • A56 Druge spolno prenosive klamidijske bolesti
 • A57 Kankroid
 • A58 Granuloma inguinale
 • A59 Trihomonijaza – najduže trajanje bolovanja 4 dana
 • A60 Anogenitalni herpes – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • A63 Ostale bolesti koje se poglavito prenose spolnim putem, nesvrstane drugamo
 • A64 Bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem, nespecificirane
 • A65 Nevenerični sifilis
 • A66 Frambezija
 • A67 Pinta
 • A68 Povratne groznice
 • A69 Ostale bolesti uzrokovane spirohetama
 • A70 Infekcija koju uzrokuje Chlamydia psittaci
 • A71 Trahom
 • A74 Ostale bolesti uzrokovane klamidijama – najduže trajanje bolovanja 28 dana
 • A75 Tifusna groznica – najduže trajanje bolovanja 15 dana
 • A77 Pjegava groznica
 • A78 Q-groznica – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • A79 Ostale rikecioze
 • A80 Akutni poliomijelitis – najduže trajanje bolovanja 45 dana
 • A81 Virusne infekcije središnjega živčanog sustava sporog tijeka
 • A82 Bjesnoća – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • A83 Virusni encefalitis koji prenose komarci
 • A84 Virusni encefalitis koji prenose krpelji – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • A85 Ostali virusni encefalitisi, nesvrstani drugamo
 • A86 Nespecificirani virusni encefalitis
 • A87 Virusni meningitisi
 • A88 Druge virusne infekcije središnjega živčanog sustava, nesvrstane drugamo
 • A89 Nespecificirane virusne infekcije središnjega živčanog sustava
 • A90 Dengue (groznica)
 • A91 Denga hemoragijska groznica
 • A92 Ostale virusne groznice koje prenose komarci
 • A93 Druge arbovirusne groznice, nesvrstane drugamo
 • A94 Nespecificirane arbovirusne groznice
 • A95 Žuta groznica
 • A96 Hemoragijska groznica uzrokovana arenavirusima
 • A98 Druge virusne hemoragijske groznice, nesvrstane drugamo
 • A99 Nespecificirane virusne hemoragijske groznice
 • B00 Herpesvirusne infekcije (herpes simpleks)
 • B01 Vodene kozice (varicella)
 • B02 Zoster (herpes zoster) – najduže trajanje bolovanja 35 dana
 • B03 Velike boginje
 • B04 Majmunske boginje
 • B05 Ospice (morbili) – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B06 Rubeola (rubella) – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • B07 Virusne bradavice
 • B08 Druge virusne infekcije karakterizirane promjenama na koži i sluznicama, nesvrstane drugamo – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • B09 Nespecificirane virusne infekcije karakterizirane lezijama kože i sluznica
 • B15 Akutni hepatitis A – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • B16 Akutni hepatitis B
 • B17 Drugi akutni virusni hepatitisi
 • B18 Kronični virusni hepatitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B19 Nespecificirani virusni hepatitis
 • B20 Bolest uzrokvana humanim imunodeficijenskim virusom (HIV) s posljedičnom infekcijskom i parazitarnom bolešću – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B21 Bolest izazvana humanim imunodeficijenskim virusom (HIV) s posljedičnim zloćudnim novotvorinama
 • B22 Bolest izazvana humanim imunodeficijenskim virusom (HIV) s posljedičnim drugim specificiranim bolestima
 • B23 Bolest izazvana humanim imunodeficijenskim virusom (HIV) s rezultirajućim drugim stanjima
 • B24 Nespecificirana bolest izazvana humanim imunodeficijenskim virusom (HIV)
 • B25 Bolest uzrokovana citomegalovirusom
 • B26 Zaušnjaci (parotitis) – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B27 Infekciozna mononukleoza – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B30 Keratokonjunktivitis uzrokovan adenovirusima – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • B33 Ostale virusne bolesti, nesvrstane drugamo
 • B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije – najduže trajanje bolovanja 10 dana
 • B35 Dermatofitija
 • B36 Ostale površinske mikoze – najduže trajanje bolovanja 4 dana
 • B37 Kandidijaza
 • B38 Kokcidioidomikoza
 • B39 Histoplazmoza
 • B40 Blastomikoza
 • B41 Parakokcidioidomikoza
 • B42 Sporotrihoza
 • B43 Kromomikoza i feomikotski apsces
 • B44 Aspergiloza
 • B45 Kriptokokoza
 • B46 Zigomikoza
 • B47 Micetom
 • B48 Ostale mikoze, nesvrstane drugamo
 • B49 Nespecificirane mikoze
 • B50 Malarija koju uzrokuje Plasmodium falciparum
 • B51 Malarija koju uzrokuje Plasmodium vivax
 • B52 Malarija koju uzrokuje Plasmodium malariae
 • B53 Ostale parazitološki dokazane malarije
 • B54 Malarija, nespecificirana
 • B55 Lišmenijaza
 • B56 Afrička tripanosomijaza
 • B57 Chagasova bolest
 • B58 Toksoplazmoza – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B59 Pneumocistoza
 • B60 Ostale bolesti uzrokovane protozoama, nesvrstane drugamo
 • B64 Nespecificirane protozoarne bolesti
 • B65 Shistosomijaza (bilharcioza)
 • B66 Druge metiljne infekcije
 • B67 Ehinokokoza – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • B68 Tenijaza
 • B69 Cisticerkoza
 • B70 Difilobarijaza i sparganoza
 • B71 Ostale cestodne infekcije
 • B72 Drakunkuloza
 • B73 Onkocerkoza
 • B74 Filarijaza
 • B75 Trihineloza
 • B76 Bolesti uzrokovane krivoustim crvima
 • B77 Askarijaza
 • B78 Strongiloidoza
 • B79 Trihurijaza
 • B80 Enterobijaza
 • B81 Ostale crijevne helmintijaze, nesvrstane drugamo
 • B82 Nespecificirane crijevne parazitoze
 • B83 Ostale helmintijaze
 • B85 Ušljivost (pedikuloza)
 • B86 Svrab
 • B87 Mijaza
 • B88 Ostale infestacije
 • B89 Nespecificirane parazitoze
 • B90 Posljedice tuberkuloze
 • B91 Posljedice poliomijelitisa
 • B92 Posljedice lepre (gube)
 • B94 Posljedice drugih nespecificiranih zaraznih i parazitarbug bolesti
 • B95 Streptokok i stafilokok kao uzročnici bolesti koje su svrstane u druga poglavlja
 • B96 Drugi bakterijski uzročnici bolesti svrstanih u druga poglavlja
 • B97 Virusi kao uzročnici bolesti svrstanih u druga poglavlja
 • B98 Ostali specificirani infekcijski agensi kao uzroci bolesti svrstanih u druga poglavlja

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

C00-D48 Neoplazme (Novotvorine)

 • C00 Zloćudna novotvorina usne – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C01 Zloćudna novotvorina baze jezika – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C02 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih dijelova jezika – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C03 Zloćudna novotvorina desni – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C04 Zloćudna novotvorina dna usta – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C05 Zloćudna novotvorina nepca – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C06 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih dijelova usne šupljine – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C07 Zloćudna novotvorina zaušne (parotidne) žlijezde – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C08 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih velikih žlijezda slinovnica – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C09 Zloćudna novotvorina krajnika – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C10 Zloćudna novotvorina orofarinksa – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C11 Zloćudna novotvorina nazofarinksa – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C12 Zloćudna novotvorina piriformnog sinusa – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C13 Zloćudna novotvorina hipofarinksa – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C14 Zloćudna novotvorina ostalih i nedovoljno definiranih sijela na usni, usnoj šupljini i ždrijelu – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C15 Zloćudna novotvorina jednjaka – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C16 Zloćudna novotvorina želuca – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C17 Zloćudna novotvorina tankoga crijeva – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C18 Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C19 Zloćudna novotvorina rektosigmoidnog prijelaza – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C20 Zloćudna novotvorina debelog crijeva (rektuma) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C21 Zloćudna novotvorina čmara (anusa) i analnog kanala – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C22 Zloćudna novotvorina jetre i intrahepatičnih žučnih vodova – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C23 Zloćudna novotvorina žučnog mjehura – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C24 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih dijelova bilijarnoga trakta – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C25 Zloćudna novotvorina gušterače
 • C26 Zloćudna novotvorina ostalih i nedovoljno definiranih probavnih organa
 • C30 Zloćudna novotvorina nosne šupljine i srednjeg uha
 • C31 Zloćudna novotvorina akcesornih sinusa
 • C32 Zloćudna novotvorina grkljana – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C33 Zloćudna novotvorina dušnika – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C34 Zloćudna novotvorina dušnica i pluća – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C37 Zloćudna novotvorina prsne žlijezde
 • C38 Zloćudna novotvorina srca, sredoprsja i plućne ovojnice
 • C39 Zloćudna novotvorina ostalih i nedovoljno definiranih sijela u dišnom sustavu i intratorakalnim organima
 • C40 Zloćudna novotvorina kostiju i zglobne hrskavice udova najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C41 Zloćudna novotvorina kosti i zglobne hrskavice ostalih i nespecificiranih sijela
 • C43 Zloćudni melanom kože – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C44 Ostale zloćudne novotvorine kože – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • C45 Mezoteliom
 • C46 Kaposijev sarkom – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C47 Zloćudne novotvorine perifernih živava i autonomnoga živčanog sustava
 • C48 Zloćudna novotvorina retroperitoneja i peritoneja
 • C49 Zloćudna novotvorina ostaloga vezivnoga i mekoga tkiva
 • C50 Zloćudna novotvorina dojke – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C51 Zloćudna novotvorina stidnice (vulve) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C52 Zloćudna novotvorina rodnice (vagine)
 • C53 Zloćudna novotvorina vrata maternice (cerviksa) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • C54 Zloćudna novotvorina trupa maternice (korpusa)
 • C55 Zloćudna novotvorina maternice, nespecificirani dio
 • C56 Zloćudna novotvorina jajnika – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C57 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih ženskih spolnih organa – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • C58 Zloćudna novotvorina posteljice
 • C60 Zloćudna novotvorina spolnog uda (penisa) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • C61 Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate) -najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C62 Zloćudna novotvorina sjemenika (testisa) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C63 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih muških spolnih organa – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C64 Zloćudna novotvorina bubrega – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C65 Zloćudna novotvorina bubrežne zdjelice – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C66 Zloćudna novotvorina mokraćovoda (uretera) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C67 Zloćudna novotvorina mokraćnoga mjehura – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C68 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih mokraćnih organa
 • C69 Zloćudna novotvorina oka i adneksa
 • C70 Zloćudna novotvorina moždanih ovojnica (meningi) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C71 Zloćudna novotvorina mozga najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C72 Zloćudna novotvorina kralježnične moždine i ostalih dijelova središnjega živčanog sustava – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C73 Zloćudna novotvorina štitnjače
 • C74 Zloćudna novotvorina nadbubrežne žijezde
 • C75 Zloćudna novotvorina ostalih endokrinih žijezda i srodnih struktura – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • C76 Zloćudna novotvorina ostalih i nedovoljno definiranih sijela
 • C77 Sekundarne i nespecificirane zloćudne novotvorine limfnih čvorova
 • C78 Sekundarne zloćudne novotvorine dišnih i probavnih organa
 • C79 Sekundarna zloćudna novotvorina ostalih sijela
 • C80 Zloćudna novotvorina bez specificiranog sijela – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C81 Hodgkinova bolest – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C82 Folikularni/nodularni/non-Hodgkinov limfom – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C83 Difuzni non-Hodgkinov limfom
 • C84 Periferni i kožni limfomi stanica T
 • C85 Ostale i nespecificirane vrste non-Hodgkinova limfoma
 • C86 Ostale označene vrste limfoma stanica T/NK
 • C88 Zloćudne imunoproliferativne bolesti – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C90 Multipli mijelom i zloćudne plazmocitne novotvorine – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C91 Limfatična leukemija – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C92 Mijeloična leukemija – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • C93 Monocitna leukemija
 • C94 Ostale leukemije specificirane vrste stanica
 • C95 Leukemija stanica nespecificirane vrste
 • C96 Ostale i nespecificirane zloćudne novotovorine limfnoga, hematopoeznoga i srodnih tkiva
 • C97 Zloćudne novotvorine neovisnih (primarnih) višestrukih sijela
 • D00 Karcinom in situ usne šupljine, jednjaka i želuca
 • D01 Karcinom in situ ostalih i nespecificiranih probavnih organa
 • D02 Karcinom in situ srednjeg uha i dišnog sustava – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • D03 Melanom in situ
 • D04 Karcinom in situ kože – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • D05 Karcinom in situ dojke
 • D06 Karcinom in situ vrata maternice – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • D07 Karcinom in situ ostalnih i nespecificiranih spolnih organa
 • D09 Karcinom in situ ostalih i nespecificiranih sijela
 • D10 Dobroćudna novotvorina usta i ždrijela
 • D11 Dobroćudna novotvorina velikih žlijezda slinovnica
 • D12 Dobroćudna novotvorina kolona, rektuma, anusa i analnog kanala -najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • D13 Dobroćudna novotvorina ostalih i nedivikhbi definiranih dijelova probavnog sustava
 • D14 Dobroćudna novotvorina srednjeg uha i dišnog sustava
 • D15 Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih intratorakalnih organa
 • D16 Dobroćudna novotvorina kosti i zglobne hrskavice
 • D17 Dobroćudne lipomatozne novotvorine
 • D18 Hemangiom i limfangiom bilo kojeg sijela
 • D19 Dobroćudna novotvorina mezotelijalnoga tkiva
 • D20 Dobroćudna novotvorina mekoga tkiva retroperitoneja i peritoneja
 • D21 Ostale dobroćudne novotvorine vezivnoga i ostaloga mekoga tkiva
 • D22 Melanocitni madež
 • D23 Ostale dobroćudne novotvorine kože
 • D24 Dobroćudna novotvorina dojke
 • D25 Leiomiom maternice – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • D26 Ostale dobroćudne novotvorine maternice
 • D27 Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija) – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • D28 Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih ženskih spolnih organa
 • D29 Dobroćudna novotvorina muških spolnih organa
 • D30 Dobroćudna novotvorina mokraćnih organa – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • D31 Dobroćudna novotvorina oka i adneksa – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • D32 Dobroćudna novotvorina moždanih ovojnica (meningi)
 • D33 Dobroćudna novotvorina mozga i ostalih dijelova središnjega živčanog sustava – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • D34 Dobroćudna novotvorina štitnjače
 • D35 Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem (endokrinih)
 • D36 Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • D37 Novotvorine usne šupljine i probavnih organa nesigurne ili nepoznate prirode
 • D38 Novotvorina srednjeg uha, dišnih i intratorakalnih organa nesigurne i nepoznate prirode
 • D39 Novotvorina ženskih spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode
 • D40 Novotovorina muških spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode
 • D41 Novotvorina mokraćnih organa nesigurne ili nepoznate prirode
 • D42 Novotvorina moždanih ovojnica (meningi) nesigurne ili nepoznate prirode
 • D43 Novotvorina mozga i središnjega živčanog sustava nesigurne ili nepoznate prirode
 • D44 Novotvorina žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem (endokrinih) nesigurne ili nepoznate prirode
 • D45 Policitemija vera
 • D46 Mijelodisplastični sindromi
 • D47 Ostale novotvorine limfnoga, hematopoeznoga i srodnoga tkiva nesigurne ili nepoznate prirode
 • D48 Novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela nesigurne ili nepoznate prirode

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

D50-D89 Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

 • D50 Anemija zbog manjka željeza – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • D51 Anemija zbog manjka vitamina B12
 • D52 Anemija zbog manjka folne kiseline
 • D53 Ostale nutricijske anemija
 • D55 Anemija zbog poremećaja enzima
 • D56 Talasemija
 • D57 Poremećaji srpastih stanica
 • D58 Ostale nasljedne hemolitičke anemije
 • D59 Stečena hemolitička anemija
 • D60 Stečena izolirana aplazija crvene loze
 • D61 Ostale aplastične anemije
 • D62 Akutna posthemoragijska anemija
 • D63 Anemija u kroničnim bolestima svrstanim drugamo
 • D64 Ostale anemije
 • D65 Diseminirana intravaskularna koagulacija (sindrom defibrinacije)
 • D66 Nasljedni manjak faktora VIII.
 • D67 Nasljedni manjak faktora IX.
 • D68 Ostali poremećaji koagulacije
 • D69 Purpura i ostala hemoragijska stanja
 • D70 Agranulocitoza
 • D71 Funkcionalni poremećaji polimorfonuklearnih neutrofila
 • D72 Ostali poremećaji bijelih krvnih stanica
 • D73 Bolesti slezene – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • D74 Methemoglobinemija
 • D75 Ostale bolesti krvi i krvotvornog sustava
 • D76 Određene bolesti koje zahvaćaju limforetikularno tkivo i retikulohistiocitni sustav
 • D77 Ostali poremećaji krvi i krvotvornog sustava kod bolesti svrstanih drugamo
 • D80 Imunodeficijencija s prevladavajućim poremaćajima protutijela
 • D81 Kombinirane imunodeficijencije
 • D82 Imunodeficijencije povezane s ostalim većim poremećajima
 • D83 Obična varijabilna imunodeficijencija
 • D84 Ostale imunodeficijencije
 • D86 Sarkoidoza najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • D89 Ostali poremećaji imunološkog sustava, nesvrstani drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

E00-E90 Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

 • E00 Prirođeni sindrom manjka joda
 • E01 Poremećaji štitnjače i prateća stanja uvjetovana manjkom joda
 • E02 Supklinička hipotireoza zbog manjka joda
 • E03 Ostale hipotireoze
 • E04 Druge netoksične guše (strume)
 • E05 Tireotoksikoza (hipertireoza) – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • E06 Tireoiditis – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • E07 Drugi poremećaji štitnjače
 • E10 Dijabetes melitus ovisan o inzulinu – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • E11 Dijabetes melitus neovisan o inzulinu
 • E12 Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski)
 • E13 Drugi specificirani dijabetes melitus
 • E14 Dijabetes melitus, nespecificirani
 • E15 Nedijabetična hipoglikemijska koma
 • E16 Drugi poremećaji unutrašnjeg izlučivanja gušterače
 • E20 Hipoparatireoidizam
 • E21 Hiperparatireoidizam i drugi poremećaji paratireoidne žlijezde
 • E22 Hiperfunkcija pituitarne žlijezde
 • E23 Hipofunkcija i drugi poremećaji pituitarne žlijezde
 • E24 Cushingov sindrom
 • E25 Adrenogenitalni poremećaji
 • E26 Hiperaldosteronizam
 • E27 Ostali poremećaji nadbubrežne žlijezde –najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • E28 Poremećaj funkcije jajnika
 • E29 Testikularna disfunkcija
 • E30 Poremećaji puberteta, nesvrstani drugamo
 • E31 Poliglandularna disfunkcija
 • E32 Bolesti timusa
 • E34 Ostali endokrini poremećaji
 • E35 Poremećaji endokrinih žlijezda u bolestima svrstanim drugamo
 • E40 Kvašiorkor
 • E41 Marazam zbog deficitarne prehrane
 • E42 Marazmični kvašiorkor
 • E43 Nespecificirana teška proteinsko energijska pothranjenost
 • E44 Proteinsko energijska pothranjenost umjerenog i blagog stupnja
 • E45 Zaostajanje u razvoju zbog proteinsko energijske pothranjenosti
 • E46 Nespecificirana proteinsko energijska pothranjenost
 • E50 Manjak vitamina A
 • E51 Manjak tijamina
 • E52 Manjak niacina (pelagra)
 • E53 Manjak ostalih vitamina B skupine
 • E54 Manjak askorbinske kiseline
 • E55 Manjak vitamina D
 • E56 Ostali nedostaci vitamina
 • E58 Manjak kalcija u prehrtani
 • E59 Manjak selenija u prehrani
 • E60 Manjak cinka u prehrani
 • E61 Manjak ostalih prehrambenih tvari
 • E63 Ostali prehrambeni nedostavi
 • E64 Posljedice pothranjenosti i ostalih prehrambenih nedostataka
 • E65 Lokalizirana pretilost
 • E66 Pretilost
 • E67 Druga hiperalimentacija
 • E68 Posljedice hiperalimentacije
 • E70 Poremećaji metabolizma aromatskih aminokiselina
 • E71 Poremećaji metabolizma lančano vezanih aminokiselina i metabolizma masnih kiselina
 • E72 Ostali poremećaji metabolizma aminokiselina
 • E73 Intolerancija laktoze
 • E74 Drugi poremećaji metabolizma ugljikohidrata
 • E75 Poremećaji metabolizma sfingolipida i ostali poremećaji nakupljanja lipida
 • E76 Poremećaji metabolizma glikozaminoglikana
 • E77 Poremećaji metabolizma glikoproteina
 • E78 Poremećaji metabolizma lipoproteina i ostale lipidemije
 • E79 Poremećaji metabolizma purina i pirimidina
 • E80 Poremećaj eritropoezna porfirija
 • E83 Poremećaji metabolizma minerala
 • E84 Cistična fibroza
 • E85 Amiloidoza
 • E86 Smanjenje volumena tekućina
 • E87 Ostali poremećaji tekućine, elektrolita i acido-bazne ravnoteže
 • E88 Ostali metabolični poremećaji
 • E89 Endokrini i metabolični poremećaji nakon medicinskog postupka, nesvrstani drugamo
 • E90 Prehrambeni i metabolični poremećaji u bolestima svrstanim drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

F00-F99 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

 • F00 Demencija u Alzheimerovoj bolesti – najduže trajanje bolovanja 90 dana
 • F01 Vaskularna demencija
 • F02 Demencija u drugim bolestima
 • F03 Demencije ne specifične – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • F04 Organski sindrom amnezije – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F05 Delirijum
 • F06 Drugi mentalni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga te tjelesnom bolešću – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • F07 Poremećaji ličnosti i ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • F09 Nespecifični organski ili simptomatski mentalni poremećaji
 • F10 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola – akutno trovanje
 • F11 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida
 • F12 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida
 • F13 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa
 • F14 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina
 • F15 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kofein
 • F16 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena
 • F17 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana
 • F18 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala
 • F19 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • F20 Shizofrenija – najduže trajanje bolovanja 90 dana
 • F21 Poremećaj sličan shizofreniji
 • F22 Stalna sumanuta stanja
 • F23 Akutna i prolazna mentalna oboljenja – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F24 Inducirano sumanuto stanje
 • F25 Shizoafektivni poremećaji
 • F28 Drugi neorganski psihotični poremećaji
 • F29 Neorganske psihoze, nespecifične
 • F30 Epizode manije – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F31 Bipolarni poremećaj –najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F32 Depresija – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F33 Povratni depresijski poremećaj – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F34 Stalni poremećaji raspoloženja – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F38 Drugi poremećaji raspoložemka – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F39 Poremećaj raspoloženja, nespecifičan – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • F40 Fobični anksiozni poremećaji
 • F41 Drugi anksiozni poremećaj
 • F42 Opsesivno-kompulzivni poremećaj
 • F43 Reakcija na teški stres i poremećaji prilagođavanja
 • F44 Disocijativni (konverzivni) poremećaji
 • F45 Somatoformni poremećaji
 • F48 Drugi neurotski poremećaji
 • F50 Poremećaj hranjenja
 • F51 Neorganski poremećaji spavanja
 • F52 Seksualna disfunkcija
 • F53 Mentalni poremećaji i poremećaji udruženi s babinjama (postporođajni period)
 • F54 Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja u drugim bolestima
 • F55 Zloupotreba lijekova bez uzrokovanja tolerancije
 • F59 Sindromi ponašanja udruženi s fiziološkim smetanjama i fizičkim čimbenicima, nespecifični
 • F60 Specifični poremećaji ličnosti
 • F61 Miješani i drugi poremećaji ličnosti
 • F62 Trajna promjena ličnosti neorganskog porijekla
 • F63 Poremećaji navika i impulsa
 • F64 Poremećaj spolnog identiteta
 • F65 Poremećaji spolne sklonosti
 • F66 Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa spolnim razvojem i orijentacijom
 • F68 Drugi poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
 • F69 Poremećaji ličnoari i poremećaji ponašanja odrasle osobe, nespecifični
 • F70 Laka mentalna retardacija
 • F71 Umjerena mentalna retardacija
 • F72 Teža mentalna retardacija
 • F73 Teška mentalna retardacija
 • F78 Ostala mentalna retardacija
 • F79 Nespecifična mentalna retardacija
 • F80 Specifični poremećaji razvoja govora i jezika
 • F81 Specifični razvojni poremećaji školskih vještina
 • F82 Specifičan poremećaj razvoja motoričkih funkcija
 • F83 Mješoviti specifični poremećaji razvoja
 • F84 Pervazivni razvojni poremećaj
 • F88 Drugi psihički poremećaji razvoja
 • F89 Poremećaj psihičkog razvoja, nespecifični
 • F90 Hiperkinetski poremećaj
 • F91 Poremećaji ponašanja
 • F92 Mješoviti poremećaji ponašanja i emocija
 • F93 Emocionalni poremećaji s početkom u djetinjstvu
 • F94 Poremećaji socijalnog funkcioniranja nastali u djetinjstvu i adolescenciji
 • F95 Tikovi
 • F98 Ostali poremećaji emocija i ponašanja nastali u djetinjstvu i adolescenciji
 • F99 Neodređeni mentalni poremećaj

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

G00-G99 Bolesti živčanog sustava

 • G00 Bakterijski meningitis, nesvrstan drugamo – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G01 Meningitis kod bakterijskih bolesti svrstanih drugamo
 • G02 Meningitis kod zaraznih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
 • G03 Meningitis prouzročen ostalim i nespecificiranim uzrocima
 • G04 Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis –najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G05 Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis kod bolesti svrstanih drugamo
 • G06 Intrakranijalni i intraspinalni apscesi i granulomi
 • G07 Intrakranijalni i intraspinalni apsces i granulom kod bolesti svrstanih drugamo
 • G08 Intrakranijalni i intraspinalni flebitis i tromboflebitis
 • G09 Posljedice upalnih bolesti središnjega živčanog sustava
 • G10 Huntingtonova bolest
 • G11 Nasljedna ataksija
 • G12 Spinalna muskulaturna atrofija i sindromi u vezi s njom
 • G13 Sistemne atrofije koje prije svega zahvaćaju središnji živčani sustav u bolesti svrstanih drugamo
 • G14 Postpolio syndrome
 • G20 Parkinsonova bolest – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G21 Sekundarni parkinsonizam
 • G22 Parkinsonizam kod bolesti svrstanih drugamo
 • G23 Ostale degenerativne bolesti bazalnih ganglija
 • G24 Distonija
 • G25 Ostali ekstrapiramidalni poremećaji i poremećaji kretnji
 • G26 Ekstrapiramidalni poremećaj i poremećaj kretnji kod bolesti svrstanih drugamo
 • G30 Alzheimerova bolest
 • G31 Ostale degenerativne bolesti živčanog sustava, nesvrstane drugamo
 • G32 Ostale degenerativne bolesti živčanog sustava, nesvrstane drugamo
 • G35 Multipla skleroza –najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G36 Druga aktuna diseminirana demijelinizacija
 • G37 Ostale demijelinizirajuće bolesti središnjeg živčanog sustava
 • G40 Epilepsija – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G41 Status epilepticus
 • G43 Migrena – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • G44 Ostale glavobolje – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • G45 Prolazni cerebralni ishemijski napadaji i sindromi u vezi s njima – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • G46 Vaskularni sindromi mozga kod cerebrovaskularnih bolesti – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G47 Poremećaji spavanja
 • G50 Poremećaji trigeminalnog živca – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • G51 Poremećaji facijalnog živca – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • G52 Poremećaji ostalih kranijalnih živaca – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • G53 Poremećaj kranijalnih živaca kod bolesti svrstanih drugamo
 • G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G55 Kompresija živčanih korijena i pleksusa kod bolesti svrstanih drugamo
 • G56 Mononeuropatije ruke – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G57 Mononeuropatije noge – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G58 Ostale mononeuropatije
 • G59 Mononeuropatija kod bolesti svrstanih drugamo
 • G60 Nasljedna i idopatska neuropatija – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G61 Upalne polineuropatije – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G62 Ostale polineuropatije – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G63 Polineuropatija kod bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G64 Ostali poremećaji perifernoga živčanog sustava – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G70 Miastenija gravis i ostali mioneuralni poremećaji – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G71 Primarni poremećaji mišića
 • G72 Ostale miopatije
 • G73 Poremećaji mioneuralne veze i mišića kod bolesti svrstanih drugamo
 • G80 Infantilna cerebralna paraliza
 • G81 Hemiplegija – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • G82 Paraplegija i tetraplegija – najduže trajanje bolovanja 90 dana
 • G83 Ostali paralitični sindromi
 • G90 Poremećaji autonomnoga živčanog sustava
 • G91 Hidrocefalus
 • G92 Toksična encefalopatija – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • G93 Ostali poremećaji mozga
 • G94 Ostali poremećaji mozga kod bolesti svrstanih drugamo
 • G95 Ostale bolesti kralježnične moždine
 • G96 Ostali poremećaji središnjega živčanog sustava
 • G97 Bolesti živčanog sustava poslije raznih procedura
 • G98 Ostali poremećaji živčanog sustava, nesvrstani drugamo
 • G99 Ostali poremećaji živčanog sustava kod bolesti nesvrstanih drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

H00-H59 Bolesti oka i andeksa

 • H00 Hordeolum i halacion
 • H01 Ostale upale vjeđe
 • H02 Drugi poremećaji vjeđe
 • H03 Poremećaji vjeđe u bolestima svrstanim drugamo
 • H04 Bolesti suznog aparata
 • H05 Bolesti očne šupljine –najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • H06 Poremećaji suznog aparata i očne šupljine u bolestima svrstanim drugamo
 • H10 Konjuktivitis – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • H11 Ostale bolesti spojnice
 • H13 Poremećaji spojnice u bolestima svrstanim drugamo
 • H15 Bolesti bjeloočnice – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • H16 Keratitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • H17 Ožiljci i zamućenja rožnice – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • H18 Ostali poremećaji rožnice – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • H19 Poremećaji bjeloočnice i rožnice u bolestima svrstanim drugamo
 • H20 Iridociklitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • H21 Ostale bolesti šarenice i zrakastog tijela
 • H22 Poremećaji šarenice i zrakastog tijela u bolestima svrstanim drugamo
 • H25 Senilna katarakta – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • H26 Druge katarakte
 • H27 Ostali poremećaji leće – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • H28 Katarakta i ostali poremećaji leće u bolestima svrstanim drugamo
 • H30 Korioretinalna upala – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • H31 Ostali poremećaji žilnice
 • H32 Korioretinalni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
 • H33 Ablacije i rupture mrežnice – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • H34 Retinalne vaskularne okluzije
 • H35 Ostali mrežnični poremećaji
 • H36 Mrežnični poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
 • H40 Glaukom – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • H42 Glaukom u bolestima svrstanim drugamo
 • H43 Poremećaji staklastog tijela – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • H44 Poremećaji očne jabučice – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • H45 Poremećaji staklastog tijela i očne jabučice u bolestima svrstanim drugamo
 • H46 Optički neuritis
 • H47 Ostale bolesti vidnog živca (drugoga moždanog živca) i vidnih putova
 • H48 Poremećaji vidnog živca (drugoga moždanog živca) i vidnih putova u bolestima svrstanim drugamo
 • H49 Paralitički strabizam
 • H50 Ostali strabizmi
 • H51 Ostali poremećaji binokularnog vida
 • H52 Poremećaji refrakcije i akomodacije
 • H53 Vidni poremećaji – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • H54 Sljepoća i slabovidnost
 • H55 Nistagmus i drugi iregularni očni pokreti
 • H57 Ostali poremećaji oka i očnih adneksa
 • H58 Ostali poremećaji oka i očnih adneksa u bolestima svrstanim drugamo
 • H59 Poremećaji oka i očnih adneksa nakon zahvata i postupaka nesvrstani drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

H60-H95 Bolesti uha i mastoidnih procesa

 • H60 Upala vanjskog uhanajduže trajanje bolovanja 5 dana
 • H61 Druge bolesti vanjskog uha
 • H62 Bolesti vanjskog uha u bolestima svrstanim drugamo
 • H65 Nesupurativna upala srednjeg uha
 • H66 Supurativna i nespecificirana upala srednjeg uha
 • H67 Upala srednjeg uha u bolestima svrstanim drugamo
 • H68 Salpingitis i opstrukcija Eustahijeve tube
 • H69 Drugi poremećaji Eustahijeve tube
 • H70 Mastoiditis i srodna stanja – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • H71 Kolesteatom srednjeg uha
 • H72 Perforacija bubnjića (membrane timpani) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • H73 Drugi poremećaji bubnjića
 • H74 Druge bolesti srednjeg uha i mastoida
 • H75 Druge bolesti srednjeg uha i mastoida u bolestima svrstanim drugamo
 • H80 Otoskleroza – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • H81 Poremećaji vestibularne funkcije
 • H82 Vertiginozni sindrom u bolestima svrstanim drugamo – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • H83 Druge bolesti unutarnjeg uha – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • H90 Provodni (konduktivni) i zamjedbeni (perciptivni) gubitak sluha
 • H91 Drugi gubitak sluha
 • H92 Bol u uhu (otalgija) i izljev iz uha
 • H93 Drugi poremećaji uha nesvrstani drugamo
 • H94 Drugi poremećaji uha u bolestima svrstanim drugamo
 • H95 Poremećaji uha i mastoida nakon određenih zahvata, koji nisu svrstani drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

 I00-I99 Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

 • I00 Reumatska groznica bez napomene o srčanoj bolesti
 • I01 Reumatska groznica s promjenama na srcu – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I02 Reumatska koreja
 • I05 Reumatske bolesti mitralne valvule
 • I06 Reumatske bolesti aortne valvule
 • I07 Reumatske bolesti trikuspidalne valvule – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I08 Višestruke valvularne bolesti
 • I09 Ostale reumatske bolesti srca – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I10 Esencijalna (primarna) hipertenzija
 • I11 Hipertenzivna bolest srca – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I12 Hipertenzivna bolest bubrega
 • I13 Hipertenzivna bolest srca i bubrega
 • I15 Sekundarna hipertenzija
 • I20 Angina pektoris – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • I21 Akutni infarkt miokarda – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I22 Ponovljeni infarkt miokarda
 • I23 Komplikacije nakon akutnog infarkta miokarda
 • I24 Ostale akutne ishemične bolesti srca
 • I25 Kronična ishemična bolest srca – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I26 Plućna embolija – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I27 Ostale plućne bolesti srca
 • I28 Ostale bolesti plućnih krvnih žila
 • I30 Akutni perikarditis – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I31 Ostale bolesti perikarda
 • I32 Perikarditis u bolestima svrstanim drugamo
 • I33 Akutni i subakutni endokarditis
 • I34 Nereumatske bolesti mitralne valvule
 • I35 Nereumatske bolesti aortne valvule – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I36 Nereumatske bolesti trikuspidalne valvule
 • I37 Bolesti pulmonalne valvule
 • I38 Endokarditis, valvula nespecificirana – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I39 Endokarditis i bolesti srčanih valvula u bolestima svrstanim drugamo
 • I40 Akutni miokarditis – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I41 Miokarditis u bolestima svrstanim drugamo
 • I42 Kardiomiopatija – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • I43 Kardiomiopatija kod bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I44 Atrioventrikularni blok i blok lijeve grane – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I45 Ostali poremećaji provođenja – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • I46 Arest srca
 • I47 Paroksizmalna tahikardija – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • I48 Fibrilacija atrija i undulacija
 • I49 Ostale srčane aritmije – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • I50 Insuficijencija srca – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I51 Komplikacije i nedovoljno definirani opisi srčane bolesti
 • I52 Ostale srčane bolesti u bolestima svrstanim drugamo
 • I60 Subarahnoidalno krvarenje – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • I61 Intracerebralno krvarenje
 • I62 Ostala netraumatska intrakranijalna krvarenja
 • I63 Cerebralni infarkt – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • I64 Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • I65 Okluzija i stenoza ekstracerebralnih arterija koje nisu uzrokovale cerebralni infarkt
 • I66 Okluzija i stenoza cerebralnih arterija koje nisu uzrokovale cerebralni infarkt
 • I67 Ostale cerebrovaskularne bolesti
 • I68 Cerebrovasklarni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
 • I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti
 • I70 Ateroskleroza – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • I71 Aneurizma i desekcija aorte
 • I72 Ostale aneurizme
 • I73 Ostale bolesti perifernih krvnih žila
 • I74 Embolija i tromboza arterija
 • I80 Flebitis i tromboflebitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • I81 Tromboza vene porte – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • I82 Ostale embolije i tromboze vena – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I83 Varikozne vene nogu – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I84 Hemoroidi – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • I85 Varikoziteti jednjaka – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I86 Varikozne vene ostalih lokalizacija
 • I87 Ostale venske bolesti – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • I88 Nespecifični limfadenitis – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • I89 Ostale neinfektivne bolesti limfnih žila i limfnih čvorova
 • I95 Hipotenzija – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • I97 Bolesti cirkulacijskog sustava nastale nakon medicinskih postupaka, a nesvrstane drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • I98 Ostale bolesti cirkulacijskog sustava u bolestima svrstanim drugamo –najduže trajanje bolovanja210 dan
 • I99 Ostale i nespecificirane bolesti cirkulacijskog sustava

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

J00-J99 Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

 • J00 Akutni nazofaringitis (obična prehlada) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J01 Akutna upala sinusa (akutni sinusitis) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J02 Akutna upala ždrijela (akutni faringitis) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J03 Akutna upala tonzila (akutni tonzilitis) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J04 Akutna upala grkljana i dušnika (akutni laringitis i traheitis) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J05 Akutni opstruktivni laringitis (krup) i epiglotitis – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J06 Akutna infekcija gornjega dišnog sustava multiplih i nespecificiranih lokalizacija –najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J09 Influenca uzrokovana dokazanim virusom ptičje gripe
 • J10 Influenca uzrokovana dokazanim virusom influence
 • J11 Influenca, virus nije dokazan
 • J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • J13 Pneumonija koju uzrokuje Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus)
 • J14 Pneumonija koju uzrokuje Haemophilus influenzae
 • J15 Bakterijska pneumonija, nesvrstana drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • J16 Pneumonija uzrokovana drugim infektivnim uzročnicima, nesvrstana drugamo
 • J17 Pneumonija u bolestima svrstanima drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • J18 Pneumonija, nespecificiranog uzročnika
 • J20 Akutni bronhitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • J21 Akutni bronhiolitis
 • J22 Nespecificirana akutna bolest donjega dišnoga sustava
 • J30 Vazomotorni i alergijski rinitis – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J31 Kronični rinitis, nazofaringitis i faringitis
 • J32 Kronična upala sinusa (kronični sinusitis)
 • J33 Nazalni polip
 • J34 Druge bolesti nosa i nosnih sinusa – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • J35 Kronične bolesti tonzila i adenoida
 • J36 Peritonzilarni apsces – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • J37 Kronična upala grkljana i dušnika (kronični laringitis i laringotraheitis) – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • J38 Bolesti glasnica i grkljana, nesvrstane drugamo
 • J39 Druge bolesti gornjega dišnog sustava
 • J40 Bronhitis, nespecificiran kao akutni ili kronični – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • J41 Obični i mukopurulentni kronični bronhitis
 • J42 Nespecificirani kronični bronhitis
 • J43 Emfizem – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • J44 Druga kronična opstruktivna plućna bolest – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • J45 Astma – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • J46 Astmatični status
 • J47 Bronhiektazije
 • J60 Pneumokonioza kopača ugljena
 • J61 Pneumokonioza uzrokovana azbestom i drugim mineralnim vlaknima
 • J62 Pneumokonioza uzrokovana prašinom koja sadrži silikate
 • J63 Pneumokonioza uzrokovana drugim anorganskim prašinama
 • J64 Pneumokonioza, nespecificirana
 • J65 Pneumokonioza povezana s tuberkulozom
 • J66 Bolest dišnih putova uzrokovana specificiranom organskom prašinom
 • J67 Hipersenzitivni pneumonitis uzrokovan organskom prašinom
 • J68 Respiracijska stanja uzrokovana udisanjem kemikalija, plinova, dimova i para
 • J69 Pneumonitis uzrokovan krutim tvarima i tekućinama
 • J70 Respiracijska stanja uzrokovana drugim vanjskim uzrocima
 • J80 Sindrom dišnog distresa u odraslih
 • J81 Plućni edem
 • J82 Plućna eozinofilija, nesvrstana drugamo
 • J84 Druge intersticijske plućne bolesti
 • J85 Apsces pluća i sredoprsja (medijastinuma)
 • J86 Piotoraks
 • J90 Pleuralni izljev, nesvrstan drugamo
 • J91 Pleuralni izljev u stanjima svrstanim drugamo
 • J92 Pleuralni plak
 • J93 Pneumotoraks
 • J94 Druga pleuralna stanja
 • J95 Respiracijska oštećenja kao posljedica medicinskog postupka, nesvrstana drugamo
 • J96 Respiracijska insuficijencija nesvrstana drugamo
 • J98  Drugi respiracijski poremećaji
 • J99 Respiracijski poremećaji u bolestima svrstanima drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

K00-K93 Bolesti probavnog sustava

 • K00 Poremećaji u razvoju i nicanju zubi
 • K01 Zadržani (retinirani) i ukliješteni (impaktirani) zubi
 • K02 Zubni karijes – najduže trajanje bolovanja 5 dana
 • K03 Ostale bolesti čvrstoga zubnoga tkiva
 • K04 Bolesti pulpe i periapikalnih tkiva – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • K05 Gingivitis i periodontalne bolesti – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • K06 Ostali poremećaji gingive i bezuboga alveolarnog grebena
 • K07 Dentofacijalne nepravilnosti (uključujući malokluziju)
 • K08 Ostali poremećaji zubi i potpornih struktura
 • K09 Ciste oralnog područja koje nisu svrstane drugamo
 • K10 Ostale bolesti čeljusti
 • K11 Bolesti žlijezda slinovnica
 • K12 Stomatitis i srodna oštećenja
 • K13 Ostale bolesti usana i oralne sluznice
 • K14 Bolesti jezika
 • K20 Upala jednjaka (ezofagitis)
 • K21 Gastroezofagealni refluks – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K22 Ostale bolesti jednjaka – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • K23 Bolesti i poremećaji jednjaka kod bolesti svrstanih drugamo
 • K25 Vrijed želuca (ulcus ventriculi) – najduže trajanje bolovanja 28 dana
 • K26 Vrijed dvanaesnika (ulcus duodeni) – najduže trajanje bolovanja 28 dana
 • K27 Peptični vrijed, nespecificiranog mjesta (ulcus pepticum)
 • K28 Gastrojejunalni vrijed (ulcus gastrojejunalis)
 • K29 Gastritis i duodenitis
 • K30 Dispepsija
 • K31 Ostale bolesti želuca i dvanaesnika
 • K35 Akutna upala crvuljka (apendicitis) –najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • K36 Druga upala crvuljka
 • K37 Nespecificirana upala crvuljka
 • K38 Ostale bolesti crvuljka
 • K40 Preponska kila (ingvinalna hernija) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K41 Bedrena kila (femoralna hernija) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K42 Pupčana kila (umbilikalna hernija)
 • K43 Trbušna kila (ventralna hernija)
 • K44 Ošitna kila (dijafragmalna hernija) – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • K45 Ostale kile trbušne šupljine
 • K46 Nespecificirana kila trbušne šupljine
 • K50 Crohnova bolest (regionalni entritis) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K51 Ulcerozni kolitis – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • K52 Druge neinfektivne upale tankoga i debeloga crijeva
 • K55 Poremećaji crijeva, žilni vaskularni
 • K56 Paralitični ileus i opstrukcija crijeva bez hernije – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • K57 Divertikuloza crijeva
 • K58 Sindrom iritabilnoga crijeva
 • K59 Ostali funkcionalni poremećaji crijeva –najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • K60 Fisure i fistule analnog i rektanog područja – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • K61 Apsces analnog i rektalnog područja
 • K62 Ostale bolesti anusa i rektuma
 • K63 Ostale crijevne bolesti – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • K65 Upala potrbušnice (peritonitis)
 • K66 Ostali poremećaji potrbušnice
 • K67 Bolest potrbušnice kod infektivnih bolesti svrstanih drugamo
 • K70 Alkoholna bolest jetre –najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • K71 Toksična bolest jetre –najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K72 Zatajenje jetre
 • K73 Kronični hepatitis – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • K74 Fibroza i ciroza jetre
 • K75 Druge upalne bolesti jetre – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • K76 Ostale bolesti jetre
 • K77 Bolesti jetre kod bolesti svrstanih drugamo
 • K80 Kamenci žučni (koleltijaza) – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • K81 Upala žučnjaka (kolecistitis) – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • K82 Ostale bolesti žučnjaka
 • K83 Ostale bolesti žučnog sustava – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K85 Akutna upala gušterače (akutni pankreatitis) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • K86 Ostale bolesti gušterače – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • K87 Bolesti žučnjaka, žučnog sustava i gušterače kod bolesti svrstanih drugamo
 • K90 Crijevna malapsorpcija
 • K91 Poremećaji probavnog sustava koji se javljaju poslije određenih postupaka, nesvrstani drugamo
 • K92 Ostale bolesti probavnog sustava – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • K93 Bolesti ostalih probavnih organa kod bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 7 dana

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

L00-L99 Bolesti kože i potkožnog tkiva

 • L00 Sindrom stafilokoknog ljuštenja kože
 • L01 Impetigo
 • L02 Apsces, furunkul i karbunkul kože
 • L03 Celulitis
 • L04 Akutni limfadenitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • L05 Pilonidalna cista – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • L08 Ostale lokalne infekcije kože i potkožnoga tkiva
 • L10 Pemfigus
 • L11 Ostali akantolitični poremećaji
 • L12 Pemphigoid
 • L13 Ostali bulozni poremećaji
 • L14 Bulozni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
 • L20 Atopični dermatitis
 • L21 Seboroični dermatitis
 • L22 Pelenski dermatitis
 • L23 Alergijski kontaktni dermatitis – najduže trajanje bolovanja 10 dana
 • L24 Iritantni kontaktni dermatitis
 • L25 Nespecificirani kontaktni dermatitis – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • L26 Dermatitis exfoliativa
 • L27 Dermatitis uzrokovan tvarima uzetim interno
 • L28 Lichen simplex chronicus i prurigo – najduže trajanje bolovanja 10 dana
 • L29 Pruritus
 • L30 Ostali dermatitisi – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • L40 Psoriasis – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • L41 Parapsorijaza
 • L42 Pityriasis rosea
 • L43 Lichen planus
 • L44 Ostali papuloskavamozni poremećaji
 • L45 Papuloskvamozni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
 • L50 Urtikarija – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • L51 Erythema multiforme – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • L52 Erythema nodosum – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • L53 Ostala eritematozna stanja
 • L54 Eritem kod bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • L55 Opekline uzrokovane suncem
 • L56 Ostale akutne promjene na koži uzrokovane ultraljubičastim zračenjem
 • L57 Promjene kože uzrokovane dugotrajnom izloženošću neionizirajućem zračenju
 • L58 Radiodermatitis
 • L59 Ostali poremećaji kože i potkožnoga tkiva u vezi sa zračenjem
 • L60 Poremećaji nokata
 • L62 Poremećaji nokata kod bolesti svrstanih drugamo
 • L63 Alopecija areata
 • L64 Androgena alopecija
 • L65 Ostalo ispadanje kose bez ožiljaka – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • L66 Cikatricijalna alopecija (ispadanje kose s ožiljcima)
 • L67 Abnormalnosti boje kose i stabljike vlasi
 • L68 Hipertrihoza
 • L70 Akne – najduže trajanje bolovanja 3 dana
 • L71 Rosacea
 • L72 Folikularne ciste kože i potkožnoga tkiva najduže trajanje bolovanja 5 dana
 • L73 Ostali folikularni poremećaji
 • L74 Poremećaji žlijezda znojnica
 • L75 Poremećaji apokrinih žlijezda znojnica
 • L80 Vitiligo – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • L81 Ostali poremećaji pigmentacije – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • L82 Keratosis seborrhoica
 • L83 Acanthosis nigricans
 • L84 Kurje oči i žuljevi – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • L85 Ostala epidermalna zadebljanja
 • L86 Keratodermija u bolestima svrstanim drugamo
 • L87 Poremećaji nastali zbog transepidermalne eliminacije
 • L88 Pyoderma gangrenosum – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • L89 Dekubitalni ulkus
 • L90 Atrofični poremećaji kože
 • L91 Hipertrofični poremećaji kože
 • L92 Granulomatozni poremećaji kože i potkožnoga tkiva
 • L93 Lupus erythematodes
 • L94 Ostali lokalizirani poremećaji vezivnog tkiva
 • L95 Vaskulitis ograničen na kožu, nesvrstan drugamo
 • L97 Ulkus nogu nesvrstan drugamo
 • L98 Ostali poremećaji kože i potkožnoga tkiva nesvrstani drugamo
 • L99 Ostali poremećaji kože i potkožnoga tkiva kod bolesti svrstanih drugamo

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

M00-M99 Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

 • M00 Piogeni artritis – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • M01 Direktna infekcija zglobova kod infektivnih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
 • M02 Reaktivne artropatije – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M03 Postinfektivne i reaktivne artropatije kod bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 15 dana
 • M05 Seropozitivni reumatoidni artritis – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • M06 Ostali reumatoidni artritisi – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • M07 Psorijatične i enteropatske artropatije – najduže trajanje bolovanja 15 dana
 • M08 Mladalački (juvenilni) artritis
 • M09 Juvenilni artritis kod bolesti svrstanih drugamo
 • M10 Giht – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M11 Druge artropatije uzrokovane kristalima
 • M12 Ostale specificirane artropatije – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M13 Drugi artritis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M14 Artropatije kod ostalih bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M15 Poliartroza – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M16 Koksartroza (artroza kuka) – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M17 Gonartroza (artroza koljena) – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M18 Artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M19 Ostale artroze – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M20 Stečene deformacije prstiju šake i stopala – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • M21 Ostale stečene deformacije udova
 • M22 Bolesti ivera (patele) – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M23 Unutrašnje ozljede koljena – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • M24 Drugi specificirani poremećaji zglobova – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • M25 Drugi specificirani poremećaji zglobova – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M30 Nodolozni poliarteritis i srodna stanja
 • M31 Ostale nekrotizirajuće vaskulopatije
 • M32 Sistemni lupus eritematozus – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • M33 Dermatopolimiozitis – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M34 Sistemna skleroza
 • M35 Ostale sistemne bolesti vezivnoga tkiva
 • M36 Sistemni poremećaji vezivnoga tkiva kod bolesti svrstanih drugamo –najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M40 Kifoza i lordoza
 • M41 Skolioza
 • M42 Osteohondroza kralježnice – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M43 Ostale deformirajuće dorzopatije – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M45 Ankilozantni spondilitis – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • M46 Druge upalne spondilopatije
 • M47 Spondiloza – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M48 Ostale spondilopatije – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M49 Spondilopatije kod bolesti svrstanih drugamo
 • M50 Bolesti cervikalnog diska – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M51 Druge bolesti intervertebralnog diska – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • M53 Ostale dorzopatije, nesvrstane drugamo
 • M54 Bol u leđima (dorzalgija) – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • M60 Miozitis – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • M61 Kalcifikacija i osifikacija mišića
 • M62 Ostale bolesti mišića – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • M63 Bolesti mišića kod bolesti svrstanih drugamo
 • M65 Sinovitis i tenosinovitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M66 Spontani razdor zglobnih sveza i tetiva – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • M67 Ostale bolesti zglobnih sveza i tetiva – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • M68 Bolest zglobnih sveza i tetiva kod bolesti svrstanih drugamo – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M70 Bolesti mekih tkiva nastale kao posljedica uporabe, prekomjerne uporabe i pritiska – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M71 Ostale burzopatije – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M72 Fibroblastične bolesti
 • M73 Bolesti mekoga tkiva kod bolesti svrstanih drugamo
 • M75 Oštećenje ramena – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • M76 Entezopatije noge, bez stopala – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M77 Ostale entezopatije – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M79 Ostale bolesti mekih tkiva, nesvrstane drugamo – najduže trajanje bolovanja 10 dana
 • M80 Osteoporoza s patološkim prijelomom – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • M81 Osteoporoza bez patološkoga prijeloma – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • M82 Osteoporoza kod bolesti svrstanih drugamo
 • M83 Osteomalacija u odraslih osoba
 • M84 Poremećaji kontinuiteta kosti
 • M85 Ostali poremećaji u čvrstoći i građi kosti
 • M86 Osteomijelitis – najduže trajanje bolovanja 90 dana
 • M87 Osteonekroza
 • M88 Pagetova bolest kosti (osteitis deformans)
 • M89 Ostali poremećaji kosti
 • M90 Osteopatije kod bolesti svrstanih drugamo
 • M91 Mladalačko okoštavanje zglobne hrskavice kuka i zdjelice (juvenilna osteohondroza kuka i zdjelice)
 • M92 Druge juvenilne osteohondroze
 • M93 Ostale osteohondropatije
 • M94 Ostali poremećaji hrskavice
 • M95 Ostale stečene deformacije mišićno-koštanog sustava i vezivnoga tkiva
 • M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon određenih postupaka, nesvrstani drugamo – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • M99 Biomehanička oštećenja, nesvrstana drugamo – najduže trajanje bolovanja 90 dana

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

N00-N99 Bolesti genitalno-urinarnog sustava

 • N00 Akutni nefritički sindrom – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • N01 Brzoprogredirajući nefritički sindrom
 • N02 Rekurirajuća i perzistentna hematurija
 • N03 Kronični nefritički sindrom – najduže trajanje bolovanja 90 dana
 • N04 Nefrotski sindrom
 • N05 Nespecificirani nefritički sindrom
 • N06 Izolirana proteinurija sa specificiranim morfološkim oštećenjem
 • N07 Nasljedna (hereditarna) nefropatija koja nije svrstana drugamo
 • N08 Glomerulski poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
 • N10 Akutni tubulointersticijski nefritis
 • N11 Kronični tubulointersticijski nefritis
 • N12 Tubulointersticijski nefritis, nespecificiran kao akutni ili kronični
 • N13 Opstruktivna i refluksna uropatija – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • N14 Tubulointersticijska i tubulska stanja uzrokovana lijekovima i teškim metalima (kovinama)
 • N15 Druge tubulointersticijske bolesti bubrega
 • N16 Bubrežni tubulointersticijski poremećaji u bolestima svrstanima drugamo
 • N17 Akutno bubrežno zatajenje (akutna bubrežna insuficijencija) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • N18 Kronično bubrežno zatajenje (insuficijencija) – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • N19 Nespecificirano bubrežno zatajenje – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • N20 Kamenac bubrega i uretera
 • N21 Kamenac donjega mokraćnog sustava
 • N22 Kamenac mokraćnog puta (sustava) u bolestima svrstanima drugamo
 • N23 Nespecificirane bubrežne kolike – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N25 Poremećaji zbog oštećenja funkcije bubrežnih tubula
 • N26 Nespecificiran skvrčeni bubreg
 • N27 Maleni bubreg nepoznata uzroka
 • N28 Drugi poremećaji bubrega i uretera, nesvrstani drugamo – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • N29 Ostali poremećaji bubrega i uretera u bolestima svrstanima drugamo
 • N30 Upala mokraćnog mjehura (cistitis)
 • N31 Neuromuskularna disfunkcija mokraćnoga mjehura, nesvrstana drugamo
 • N32 Drugi poremećaji mokraćnoga mjehura – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N33 Poremećaji mjehura u bolestima svrstanima drugamo
 • N34 Uretritis i uretralni sindrom – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N35 Striktura (suženje) uretre – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N36 Drugi poremećaji uretre
 • N37 Uretralni poremećaji u bolestima svrstanima drugamo
 • N39 Drugi poremećaji urinarnog sustava
 • N40 Hiperplazija prostate – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • N41 Upalne bolesti prostate – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • N42 Drugi poremećaji prostate
 • N43 Hidrokela i spermatokela – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N44 Torzija testisa
 • N45 Orhitis i epididimitis – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • N46 Muška nepolodnost
 • N47 Prevelik prepucij, fimoza i parafimoza
 • N48 Drugi poremećaji penisa
 • N49 Upalni poremećaji muških spolnih organa, nesvrstani drugamo
 • N50 Drugi poremećaji muških spolnih organa
 • N51 Poremećaji muških genitalnih organa u bolestima svrstanim drugamo
 • N60 Benigna (doboroćudna) displazija dojke
 • N61 Upalni poremećaji dojke
 • N62 Hipertrofija dojke
 • N63 Nespecificirana kvrga u dojci
 • N64 Drugi poremećaji dojke
 • N70 Salpingitis i ooforitis (oophoritis) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N71 Upala maternice, osim vrata (cerviksa) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N72 Upale vrata maternice – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N73 Druge zdjelične upale u žena – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N74 Upalni poremećaji zdjelice žena u bolestima svrstanima drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N75 Bolesti Bartholinove žlijezde – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N76 Druga upala rodnice (vagine) i vulve (stidnice) – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N77 Vulvovaginalna ulceracija i upala u bolestima svrstanima drugamo –najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • N80 Endometrioza – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • N81 Prolaps ženskih genitala – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • N82 Fistule koje zahvaćaju ženski spolni sustav
 • N83 Neupalni poremećaji ovarija, jajovoda i širokog ligamenta
 • N84 Polip ženskoga spolnog sustava – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N85 Drugi neupalni poremećaji maternice, izuzevši vrat
 • N86 Erozija i ektropija vrata maternice – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N87 Displazija vrata maternice – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • N88 Drugi neupalni poremećaji vrata maternice
 • N89 Drugi neupalni poremećaji rodnice
 • N90 Drugi neupalni poremećaji vulve i perineuma (stidnice i međice)
 • N91 Izostala, oskudna i rijetka menstruacija – najduže trajanje bolovanja 3 dana
 • N92 Prekomjerna, učestala i nepravilna menstruacija – najduže trajanje bolovanja 3 dana
 • N93 Drugo nenormalno materično i vaginalno krvarenje
 • N94 Bol i druga stanja povezana sa ženskim spolnim organima i menstruacijskim ciklusom – najduže trajanje bolovanja 3 dana
 • N95 Menopauzalni i drugi perimenopauzalni poremećaji – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N96 Pobačaj, habitualni
 • N97 Neplodnost ženska – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • N98 Komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • N99 Poremećaji genitourinarnog sustava nakon postupaka (operacija) nesvrstani drugamo – najduže trajanje bolovanja 30 dana

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

O00-O99 Trudnoća i porođaj

 • O00 Izvanmaterična trudnoća – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • O01 Mola Hydatidosa – najduže trajanje bolovanja 21 dan
 • O02 Ostali abnormalni produkti začeća
 • O03 Spontani pobačaj – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • O04 Legalno induciran (medicinski) pobačaj
 • O05 Ostali pobačaj – najduže trajanje bolovanja 7 dana
 • O06 Nespecificirani pobačaj
 • O07 Neuspio pokušaj pobačaja
 • O08 Komplikacije nakon pobačaja i izvanmaternične i molarne trudnoće
 • O10 Hipertenzija, koja je i prije postojala, kao komplikacija trudnoće, porođaja i babinja
 • O11 Hipertenzivni poremećaji koji su i prije postojali sa superponiranom proteinurijom
 • O12 Edemi u trudnoći (uzrokovani trudnoćom) i proteinurija bez hipertenzije
 • O13 Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) bez značajne proteinurije
 • O14 Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) sa značajnom proteinurijom – najduže trajanje bolovanja 30 dana
 • O15 Eklampsija – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • O16 Hipertenzija u majke, nespecificirana
 • O20 Krvarenje u ranoj trudnoći – najduže trajanje bolovanja 60 dana
 • O21 Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis gravidarum) – najduže trajanje bolovanja 90 dana
 • O22 Bolesti vena kao komplikacije trudnoće – najduže trajanje bolovanja 42 dana
 • O23 Infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći – najduže trajanje bolovanja 14 dana
 • O24 Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoćinajduže trajanje bolovanja 30 dana
 • O25 Neishranjenost u trudnoći
 • O26 Zbrinjavanje majke zbog ostalih stanja prije svega vezanih uz trudnoću
 • O28 Abnormalni nalazi antenatalnog skrininga majke
 • O29 Komplikacije zbog anestezije za vrijeme trudnoće
 • O30 Višeplodna trudnoća
 • O31 Komplikacije specifične za višeplodnu trudnoću
 • O32 Zbrinjavanje majke zbog utvrđenog ili suspektnoga nepravilnog stava fetusa
 • O33 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne disproporcije
 • O34 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti zdjeličnih organa
 • O35 Zbrinjavanje majke zbog poznate ili suspektne abnormalnosti i oštećenja fetusa
 • O36 Zbrinjavanje majke zbog drugih poznatih ili suspektnih problema fetusa
 • O40 Polyhydramnion
 • O41 Ostali poremećaji amnionske tekućine i ovojnica
 • O42 Prijevremena ruptura ovojnica
 • O43 Poremećaji posteljice (placente)
 • O44 Placenta previa
 • O45 Prijevremeno odljuštenje posteljice (abruptio placentae)
 • O46 Krvarenje prije porođaja nesvrstano drugamo
 • O47 Lažni trudovi – najduže trajanje bolovanja 3 dana
 • O48 Produžena trudnoća
 • O60 Prijevremeni porođaj
 • O6 Neuspješna indukcija porođaja
 • O62 Nepravilnosti jačine trudova
 • O63 Dugotrajni (produženi) porođaj
 • O64 Zapreka rađanja zbog nepravilna položaja i stava fetusa
 • O65 Zapreka rađanja zbog abnormalnosti majčine zdjelice
 • O66 Ostale zapreke rađanja
 • O67 Porođaj kompliciran krvarenjem, koje nije svrstano drugamo
 • O68 Porođaj kompliciran fetalnom patnjom (distres)
 • O69 Porođaj otežan komplikacijama pupčane vrpce
 • O70 Laceracija međice (perineuma) u tijeku rađanja
 • O71 Druga porodnička ozljeda
 • O72 Krvarenje nakon poroda
 • O73 Zaostala posteljica i ovojnice, bez krvarenja
 • O74 Komplikacije u tijeku porođaja zbog anestezije
 • O75 Ostale komplikacije porođaja, nesvrstane drugamo
 • O80 Jednoplodni spontani porođaj
 • O81 Jednoplodno rađanje forcepsom i vakuumskim ekstraktorom
 • O82 Jednoplodno rađanje carskim rezom
 • O83 Drugo jednoplodno rađanje uz pomoć
 • O84 Višeplodni porođaj
 • O85 Sepsa u babinjama (puerperalna sepsa)
 • O86 Druge infekcije u babinjama
 • O87 Blesti vena kao komplikacije babinja
 • O88 Porodnička embolija
 • O89 Komplikacije zbog anestezije u babinjama
 • O90 Komplikacije u babinjama nesvrstane drugamo
 • O91 Infekcije dojke povezane s trudnoćom i porođajem
 • O92 Drugi poremećaji dojke i laktacije povezani s trudnoćom i porođajem
 • O95 Porodnička smrt nespecificirana uzroka
 • O96 Smrt zbog bilo kojeg porodničkog uzroka koja je nastupila više od od 42 dana ali manje od jedne godine nakon porođaja
 • O97 Smrt zbog posljedica izravna porodničkog uzroka
 • O98 Infektivne i parazitarne bolesti majke koje su svrstane drugamo, kada kompliciraju trudnoću, porođaj i babinje
 • O99  Druge bolesti majke svrstane drugamo, kada kompliciraju trudnoću, porođaj i babinje

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

P00-P96 Određena stanja porođajnog perioda

 • P00 Fetus i novorođenče na koje djeluju stanja u majke koja nisu nužno u vezi s postojećom trudnoćom
 • P01 Fetus i novorođenče na koje djeluju komplikacije trudnoće u majke
 • P02 Fetus i novorođenče na koje djeluju komplikacije posteljice, pupkovine i ovojnica
 • P03 Fetus i novorođenče s drugim komplikacijama porođaja
 • P04 Fetus i novorođenče na koje djeluju štetni utjecaji preneseni preko posteljice ili majčinim mlijekom
 • P05 Usporeni rast fetusa i njegova pothranjenost
 • P07 Poremećaji koji se odnose na kratko trajanje gestacije i nisku porođajnu težinu, a nisu svrstani drugamo
 • P08 Poremećaji koji se odnose na dugo trajanje gestacije i veliku porođajnu težinu
 • P10 Intrakranijalna laceracija i krvarenje zbog porođajne ozljede
 • P11 Druge porođajne ozljede središnjega živčanog sustava
 • P12 Porođajna ozljeda oglavka
 • P13 Porođajna ozljeda koštanog sustava
 • P14 Porođajna ozljeda perifernoga živčanog sustava
 • P15 Druge porođajne ozljede
 • P20 Intrauterina hipoksija
 • P21 Porođajna asfiksija
 • P22 Respiratorni distres novorođenčeta
 • P23 Kongenitalna pneumonija
 • P24 Neonatalni aspiracijski sindrom
 • P25 Intersticijski emfizem i srodna stanja nastala u perinatalnom razdoblju
 • P26 Plućno krvarenje nastalo u perinatalnom razdoblju
 • P27 Kronična respiracijska bolest nastala u perinatalnom razdoblju
 • P28 Druga stanja dišnog sustava nastala u perinatalnom razdoblju
 • P29 Kardiovaskularni poremećaji nastali u perinatalnom razdoblju
 • P35 Kongenitalne virusne bolesti
 • P36 Bakterijska sepsa u novorođenčeta
 • P37  Druge prirođene infektivne i parazitarne bolesti
 • P38 Omfalitis novorođenčeta sa slabim krvarenjem ili bez njega
 • P39 Druge infekcije specifične za perinatalno razdoblje
 • P50 Gubitak krvi fetusa (fetalni gubitak krvi)
 • P51 Umbilikalno krvarenje u novorođenčeta
 • P52 Intrakranijalno netraumatsko krvarenje u fetusa i novorođenčeta
 • P53 Hemoragijska bolest fetusa i novorođenčeta
 • P54 Druga neonatalna krvarenja
 • P55 Hemolitična bolest fetusa i novorođenčeta
 • P56 Fetalni hidrops zbog hemolitične bolesti
 • P57 Kernikterus
 • P58 Neonatalna žutica nastala zbog druge prekomjerne hemolize
 • P59 Neonatalna žutica zbog drugih i nespecificiranih uzroka
 • P60 Diseminirana intravaskularna koagulacija fetusa i novorođenčeta
 • P61 Drugi perinatalni hematološki poremećaji
 • P70 Prolazni poremećaji metabolizma ugljikohidrata specifični za fetus i novorođenče
 • P71 Prolazni neonatalni poremećaji metabolizma kalcija i magnezija
 • P72 Drugi prolazni neonatalni endokrinološki poremećaji
 • P74 Drugi prolazni neonatalni poremećaji metabolizma i elektrolita
 • P75 Mekonijski ileus
 • P76 Druge crijevne opstrukcije u novorođenčeta
 • P77 Nekrotizirajući enterokolitis u fetusa i novorođenčeta
 • P78 Drugi perinatalni poremećaji probavnog sustava
 • P80 Hipotermija u novorođenčeta
 • P81 Drugi poremećaji regulacije temperature u novorođenčeta
 • P83 Druga stanja kože specifična za fetus i novorođenče
 • P90 Konvulzije novorođenčeta
 • P91 Drugi poremećaji cerebralnoga statusa u novorođenčeta
 • P92 Problemi hranjenja novorođenčeta
 • P93 Reakcije i intoksikacije zbog lijekova danih fetusu i novorođenčetu
 • P94 Poremećaji mišićnog tonusa u novorođenčeta
 • P95 Fetalna smrt zbog nespecificiranog uzroka
 • P96 Druga stanja nastala u perinatalnom razdoblju

Za povratak na početak članka klikni ovdje!

Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

Q00-Q99 Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

 • Q00 Anencefalija i slične malformacije
 • Q01 Encephalocela
 • Q02 Microcephalus
 • Q03 Kongenitalni hidrocefalus
 • Q04 Ostale prirođene malformacije mozga
 • Q05 Spina bifida
 • Q06 Ostale prirođene malformacije kralježnične moždine
 • Q07 Ostale prirođene malformacije živčanog sustava
 • Q10 Prirođene malformacije očne vjeđe, suznog aparata i orbite
 • Q11 Anoftalmus, mikroftalmus i makroftalmus
 • Q12 Prirođena malformacije leće
 • Q13 Prirođena malformacija prednjeg segmenta oka
 • Q14 Prirođene malformacije stražnjeg segmenta oka
 • Q15 Ostale prirođene malformacije oka
 • Q16 Prirođene malformacije uha koje uzrokuju oštećenje sluha
 • Q17 Ostale prirođene malformacije uha
 • Q18 Ostale prirođene malformacije lica i vrata
 • Q20 Prirođene malformacije srčanih komora i srčanih spojeva
 • Q21 Prirođene malformacije srčanih septuma
 • Q22 Prirođene malformacije pulmonalnih i trikuspidalnih valvula
 • Q23 Prirođene malformacije aortalnih i mitralnih valvula
 • Q24 Ostale prirođene malformacije srca
 • Q25 Prirođene malformacije velikih arterija
 • Q26 Prirođene malformacije velikih vena
 • Q27 Ostale prirođene malformacije perifernoga krvnožilnog sustava
 • Q28 Ostale prirođene malformacije cirkulacijskog sustava
 • Q30 Prirođene malformacije nosa
 • Q31 Prirođene malformacije grkljana
 • Q32 Prirođene malformacije traheje i bronha
 • Q33 Prirođene malformacije pluća
 • Q34 Ostale prirođene malformacije dišnog sustava
 • Q35 Rascijepljeno nepce
 • Q36 Rascijepljena usna
 • Q37 Rascijepljeno nepce s rascijepljenom usnom
 • Q38 Ostale prirođene malformacije jezika, usta i ždrijela
 • Q39 Prirođene malformacije jednjaka
 • Q40 Ostale prirođene malformacije gornjega probavnog trakta
 • Q41 Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza tankoga crijeva
 • Q42 Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza debeloga crijeva
 • Q43 Ostale prirođene malformacije crijeva
 • Q44 Prirođene malformacije žučnoga mjehura, žučnih vodova i jetre
 • Q45 Ostale prirođene malformacije probavnog sustava
 • Q50 Prirođene malformacije jajnika, jajovoda i širokih ligamenata
 • Q51 Prirođene malformacije maternice i cerviksa
 • Q52 Ostale prirođene malformacije ženskih spolnih organa
 • Q53 Nespušteni testis
 • Q54 Hipospadija
 • Q55 Ostale prirođene malformacije muških spolnih organa
 • Q56 Neodređeni spol i pseudohermafroditizam
 • Q60 Agenezija bubrega i drugi redukcijski nedostaci bubrega
 • Q61 Cistična bubrežna bolest
 • Q62 Prirođeni opstruktivni defekti bubrežne čašice i prirođene malformacije uretera
 • Q63 Ostale prirođene malformacije bubrega
 • Q64 Ostale prirođene malformacije urinarnog sustava
 • Q65 Prirođeni deformiteti kuka
 • Q66 Prirođeni deformiteti stopala
 • Q67 Prirođeni mišićno-koštani deformiteti glave, lica, kralježnice i prsnog koša
 • Q68 Ostali prirođeni mišićno-koštani deformiteti
 • Q69 Polidaktilija
 • Q70 Sindaktilija
 • Q71 Redukcijski defekti ruke
 • Q72 Redukcijski defekt noge
 • Q73 Redukcijski defekt nespecificiranog uda
 • Q74 Ostale prirođene malformacije ekstremiteta
 • Q75 Ostale prirođene malformacije kostiju lubanje i lica
 • Q76 Prirođene malformacije kralježnice i prsnog koša (koštanog dijela)
 • Q77 Osteohondrodisplazija s defektima rasta tubularnih kostiju i kralježnice
 • Q78 Ostale osteohondrodisplazije
 • Q79 Prirođene malformacije mišićno-koštanoga sustava, nesvrstane drugamo
 • Q90 Downov sindrom
 • Q91 Edwardsov sindrom i Patauov sindrom
 • Q92 Ostale trisomije i parcijalne trisomije autosoma, nesvrstane drugamo
 • Q93 Monosomije i delecije autosoma, nesvrstane drugamo
 • Q95 Uravnotežene promjene i strukturni marker kromosomi, nesvrstani drugamo
 • Q96 Turnerov sindrom
 • Q97 Ostale abnormalnosti spolnih kromosoma, ženski fenotip, nesvrstane drugamo
 • Q98 Ostale abnormalnosti spolnih kromosoma, muški fenotip, nesvrstane drugamo
 • Q99 Ostale kromosomske aberacije, nesvrstane drugamo
 1. Za povratak na početak članka klikni ovdje!
Šifre bolesti - popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja
Šifre bolesti – popis dijagnoza, značenje i rokovi trajanja bolovanja

 

Reference
Tanja Šprljan Szivo, univ. bacc. act. soc.
Tanja Šprljan Szivo je majka četverogodišnjeg dječaka koji ju je podsjetio kako je igra najvažniji dio odrastanja. Za vrijeme i nakon studija socijalnog rada radila je s djecom i odraslima s cerebralnom i dječjom paralizom te u programu Ujedinjenih naroda za razvoj gdje je istraživala poteškoće s kojima se suočavaju različite marginalne skupine. Slobodno vrijeme provodi čitajući, izrađujući igračke ili obilazeći muzeje s mužem i sinom.

1 KOMENTAR

Imate li komentar ili pitanje? Podijelite ga s nama!

Molimo unesite komentar
Molimo unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Lertal tablete – protiv alergijskog rinitisa i konjunktivitisa

spot_img

Najpopularniji tekstovi

Smeđi iscjedak – što ga uzrokuje i može li biti opasan?

Svijetlo smeđi iscjedak u sredini ciklusa je u većini slučajeva besopasan prirodni proces, no tamno smeđi iscjedak može biti ozbiljan i zahtijevati intervenciju liječnika....