NaslovnicaKutak za mamePosao i financijePoticaji za samozapošljavanje 2019. - najčešća pitanja i odgovori

Poticaji za samozapošljavanje 2019. – najčešća pitanja i odgovori

Odlučili ste se pokrenuti vlastitu tvrtku ili obrt i dobro bi vam došli poticaji za samozapošljavanje? Pročitajte koje uvjete morate zadovoljiti u 2019. godini i doznajte kako izraditi poslovni plan za samozapošljavanje.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine donijelo Odluku o Uvjetima i načine korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini. 

Poticaji za samozapošljavanje 2019. godine – izmjene u odnosu na prethodnu godinu

Jedna od mjera, koja je bila izuzetno popularna 2018. i gdje smo imali dvostruko više korisnika nego godinu dana ranije jest samozapošljavanje. Upravo tu mjeru smo dodatno ojačali na 70 tisuća kuna ukoliko se koristi više od 50 posto opreme.” – izjavio je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić i time najavio promjene u 2019. godini, ali samo za određene djelatnosti.

Konkretno, ako registrirate djelatnost s popisa B – to znači da ćete 35,000.00 kn moći koristiti za nabavu opreme koja ulazi u osnovna sredstva rada, a drugih 35,000.00 kn možete utrošiti u ostale dozvoljene troškove s popisa dozvoljenih troškova na web stranici mjere.hr.

Također, potpora u iznosu od 70,000.00 kn može se dodijeliti i za druge djelatnosti, ako je razvidno da da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore. Što to konkretno znači? To znači da će Povjerenstvo procjeniti možete li obavljati djelatnost bez opreme koju ste naveli u troškovniku. Ako Vam je potreban stroj ili oprema skuplja od 35,000.00 kn – odobrit će Vam veći iznos potpore.

Potpora za samozapošljavanje 2019. iznosi:

  1. do 55.000,00 kn, odnosno do 70.000,00 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
   • za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 110.000,00 kn
   • za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000,00 kn
   • za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000,00 kn
  2. do 70.000,00 kn za registraciju poslovnih subjekata iz sljedećih djelatnosti (odnosno do 85.000,00 kn ukoliko se veći iznos potpore kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu):
   • rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05-09)
   • prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 – 33)
   • gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36-39)
   • građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99)
   • prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1)

Napomena: Veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) dodjeljuje se za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika.

Mogu li ostvariti potporu od 70.000,00 kn za druge djelatnosti?

Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore.

Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko – komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad – za te djelatnosti se informatička oprema ubraja u osnovnu opremu i na temelju takve opreme se može dobiti veći iznos poticaja.

Potpore za samozapošljavanje za proširenje poslovanja

Isto tako, ministar Pavić naglasio je kako će se ove godine pripremiti sustav vaučera za praćenje rada onih koji su prošli prvu godinu samozapošljavanja, odnosno koji ulaze u drugu godinu mjere aktivne politike samozapošljavanja. Za takve poduzetnike razradit će se dodatne novčane potpore, za koje mogu konkurirati aktivni korisnici državnih sredstava za samozapošljavanje.

Potpora za samozapošljavanje za proširenje djelatnosti dodjeljuje se poslovnom subjektu koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja.

Proširenje poslovanja može značiti:

 • otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona,
 • razvoj novih proizvoda ili usluga,
 • pokretanje nove djelatnosti,
 • razvijanje poslovanja u inozemstvu i sl.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti novi skraćeni poslovni plan za proširenje poslovanja (dostupan na web stranici www.mjere.hr).

Također, poslovni subjekti koji su registrirani za više djelatnosti dužni su dostaviti dokaz o vrsti djelatnosti koju su dosad pretežito obavljali (računi, izvodi, ugovori i sl).

Ukoliko podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost u postupku bodovanja.

Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za nove zaposlenike obvezna stavka troškovnika.

Korisnik potpore obvezan je prije isplate sredstava po ugovoru o dodjeli potpore dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih.

Preko dvije milijarde za samozapošljavanje

Ministar Pavić napomenuo je i da je Vladin paket za zapošljavanje u ovoj godini težak preko dvije milijarde. To je puno novca, kaže glavni direktor HUP-a Davor Majetić.

Naročito za jednu zemlju kao što je Hrvatska. Ono što je sada izazov i zadatak svima nama – da to sve i potrošimo.

Smatra da je mjera samozapošljavanja također važna, da ljudi koji imaju sklonosti biti poduzetnici imaju poticaj od države.

U odnosu na 2017. u 2018. je za 95 posto povećan broj korisnika mjera za samozapošljvanje, odnosno njih 6500. U ovoj godini povećava se iznos potpore – ako korisnik 50 posto i više sredstava ulaže u opremu. Zadržava se stručno obrazovanje za osobe s visokom stručnom spremom, a uvodi se i mogućnost obrazovanja i osposobljavanja na samom radnom mjestu. Također, dosadašnji korisnici mjera imaju mogućnost dobiti sredstva za proširenje djelatnosti“, kazala je Marina Nekić.

Promjene idu u dobrom smjeru. Pokazala je to mjera rasterećenja i isplate nagrade radnicima, a i mjera za samozapošljavanje. Prošle je godine iznosila do 55 tisuća kuna, a ove godine do 70 tisuća, što je znatno povećanje. Treba omogućiti rad osobama koje žele stvarati dodatnu vrijednost“, rekla je Milica Jovanović.

Najčešća pitanja i odgovori o samozapošljavanju

U nastavku možete pronaći odgovore na najčešća pitanja o samozapošljavanju te savjete koji vam mogu pomoći pri izradi Poslovnog plana.

Tko može koristiti poticaje za samozapošljavanje u 2019. godini?

Poticaji za samozapošljavanje dostupni su:

 • Svakoj nezaposlenoj osobi koja se odluči na pokretanje vlastitog posla i prijavljena je u evidenciji Zavoda.
 • Nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem
 • Poslovnom subjektu koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja (vrijedi za Potpore za samozapošljavanje za proširenje poslovanja).

Koji su propisani uvjeti kako bi se mogli ostvariti poticaji za samozapošljavanje?

 • Nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji Zavoda (pravo na samozapošljavanje možete ostvariti čim se prijavite na Zavod, nije važno koliko se dugo vodite u evidenciji)
 • Izrada poslovnog plana iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja isplativa
 • Izvršene aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje sa savjetnikom u nadležnom uredu Zavoda
 • Izrada troškovnika u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta.
 • Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci)

Poticaji za samozapošljavanje u 2019. - poslovni plan primjer i najčešća pitanja

HZZ popis prihvatljivih troškova u 2019. godini

U nastavku možete pronaći popis prihvatljivih troškova koje možete uvrstiti u troškovnik poslovnog plana za samozapošljavanje u 2019. godini.

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
 • troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje web stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internet oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje) –  najviše 20 % od iznosa potpore
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti) – Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time,  potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.
 • troškovi atesta i procjene opasnosti
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • kupnja franšize
 • PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u (NOVO)
 • usluge koje su neophodne  za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje i sl).

NAPOMENA: Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa. Troškovi plaćeni gotovinom, izuzev troškova registracije poslovnog subjekta, neće se smatrati prihvatljivima. Iznosi računa priznaju se bez PDV-a.

Svaki trošak nastao putem kreditnih kartica uz obročnu otplatu, bez obzira radi li se o privatnoj ili poslovnoj kartici, neće se priznavati.

Troškovi koji nastanu prije registracije poslovnog subjekta, kao i troškovi koji nastanu u vremenskom periodu nakon isteka ugovorne obveze sa Zavodom, smatrat će se neprihvatljivim troškovima.

HZZ popis neprihvatljivih troškova u 2019. godini

Napomenimo kako je nužno da u poslovnom planu u računu dobiti i gubitka navedete i druge troškove, koji neće biti priznati u okviru poticaja. Primjerice, poticaji za samozapošljavanje ne mogu se utrošiti na pokriće režija – no, poslovni plan bi svakako trebao uključiti te troškove (naravno, ne u troškovniku već u računu dobiti i gubitka).

Time će Vaš poslovni plan biti potpun te će iz njega biti vidljivo da ste prije otvaranja tvrtke ili obrta razmislili o svim troškovima koje ćete samostalno morati pokriti.

Neprihvatljive troškove ne možete pokriti poticajima i uključiti u troškovnik, no svakako ih izračunajte i uključite u Vaš poslovni plan.

 • kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju
 • porezi, prirezi, komorski doprinosi
 • kupnja telefonskih i mobilnih uređaja
 • zakupnina za poslovni prostor zakupljen od članova obitelji
 • obnova ili uređenje poslovnog prostora
 • popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru
 • podzakup za poslovni prostor
 • oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, druge tvrtke)
 • pretplate na časopise i stručnu literaturu
 • edukacije održane u inozemstvu i online edukacije
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • komorske i druge članarine
 • autorski ugovori s drugim osobama
 • trošak istraživanja tržišta
 • najam/leasing vozila i opreme
 • tisak na reklamne predmete
 • doprinosi za druge zaposlenike
 • službena putovanja
 • trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo
 • troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila
 • temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva
 • kupnja udjela u već postojećoj tvrtki
 • troškovi premije osiguranja
 • režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata
 • usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova)

Uključuje li iznos poticaja i PDV?

Od 2019. godine na popisu dozvoljenih troškova nalazi se i:

 • PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u

PDV je prihvatljiv izdatak ako korisnik nema pravo na odbitak PDV-a za određenu nabavu te PDV nije prihvatljiv izdatak u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a.

Koju dokumentaciju i obrasce je potrebno dostaviti Zavodu kako biste ostvarili pravo na poticaje za samozapošljavanje?

Ako želite ostvariti potporu za samozapošljavanje, HZZ-u obavezno dostavite cjelovitu obveznu dokumentaciju.

Obvezna dokumentacija je sljedeća:

 • Zahtjev (propisani obrazac)
 • Poslovni plan s Troškovnikom (propisani obrazac)
 • Izjava o korištenju potpora male vrijednosti
 • Izjava o nepodmirenim obvezama
 • Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe
 • Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva

Za osobe koje su ranije imale registrirani obrttrgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana,  ovjerena na Poreznoj upravi ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).

U slučaju preuzimanja postojećih poslovnih subjekata:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi.

U slučaju preuzimanja postojećih poslovnih subjekata od članova obitelji:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi.
 • Preslika podnesenog zahtjeva za priznavanje prava na mirovinu člana obitelji.

Uz obveznu, preporučuje se dostaviti i dodatnu dokumentaciju koja će vam donijeti dodatne bodove prilikom ocjenjivanja Poslovnog plana, poput:

 • Ponuda za sve troškove iz troškovnika – primjerice, ako u troškovniku imate trošak izrade web stranice, zatražite ponudu od tvrtke i priložite ju Poslovnom planu. Ponuda treba glasiti na vaše ime i prezime (navedite i OIB, premda nije obavezno). Napomena: Dozvoljeno je u konačnici angažirati drugu tvrtku odnosno kupiti opremu iz troškovnika od drugog dobavljača. Važno je jedino da cijena ne odstupa više od 15% jer u tom slučaju morate zatražiti izmjenu troškovnika.
 • Pisma namjere o poslovnoj suradnji – kojima pokazujete da imate potencijalne klijente.

Kako mogu postići da Poslovni plan za samozapošljavanje bude pozitivno ocijenjen?

Za pozitivnu ocjenu zahtjeva potrebno je ostvariti 16 od ukupno 26 bodova, pri čemu se boduju:

 • Radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana – (0 do 3 boda)
 • Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti iz poslovnog plana (0 do 2 boda)
 • Prethodno poduzetničko iskustvo – prednost se daje osobama koje se po prvi put samozapošljavaju (-2 do 2 boda)
 • Suradnja sa Zavodom – ova ocjena se u najširem smislu odnosi na dosadašnju komunikaciju nezaposlene osobe s predstavnicima Zavoda. Također, važno je da sudjelujete na svim individualnim savjetovanjima i grupnim radionicama. (-1 do 3 boda)
 • Popunjenost poslovnog plana – Poslovni plan predstavlja dokument na temelju kojeg se potpora odobrava. Stoga se u ocjeni zahtjeva uzima u obzir iscrpnost i razumljivost poslovnog plana (0 do 3 boda)
 • Priložene ponude/predračuni uz troškovnik – za kupovinu strojeva, opreme, tehnike, edukacije i sl. poželjno je uz zahtjev priložiti ponude/predračune (0 do 1 bod)
 • Priložena pisma namjere ili predugovori (izjave) o budućoj poslovnoj suradnji – podnositelji zahtjeva koji su uz poslovni plan priložili dokumente kojima dokazuju unaprijed dogovorene poslove i/ili neki drugi oblik buduće poslovne suradnje, bit će i dodatno bodovani. Primjer pisma namjere možete pronaći ovdje. (0 do 1 bod)
 • Povezani poslovni subjekti – u slučajevima gdje se prilikom savjetovanja ili ocjene zahtjeva (kroz formalne dokumente, registre i sl.) nedvojbeno utvrdi postojanje poslovnog subjekta na istoj adresi s istom djelatnošću, kao i u poslovnom planu, povezanog s podnositeljem/com zahtjeva, dodijelit će se negativni bodovi. Ukoliko se utvrdi da je poslovni subjekt donedavno poslovao na istoj adresi (otprilike unazad 6 mjeseci), a ne radi se o preuzimanju istog, također će se dodijeliti negativni bodovi) (-1 do 1 bod)
 • Procjena prihoda i troškova – jedan od pokazatelja uspješnosti projekta je i procjena buduće neto dobiti ili dohotka koja čini razliku troškova i prihoda poslovanja umanjenih za porez (0 do 2 boda)
 • Dodatne prednosti s obzirom na lokalno tržište – dodatni bodovi se mogu dati onim zahtjevima koji imaju elemente “održivosti”, “inovativnosti” i “konkurentnosti” s obzirom na tržište na kojem bi se djelatnost obavljala (održivost – 0 do 3 boda, konurentnost – 0 do 3 boda, inovativnost – 0 do 2 boda)

Korisni savjeti iz vlastitog iskustva

U nastavku možete pročitati nekoliko savjeta iz vlastitog iskustva:

 • Preporučujemo da svakako posjetite Plavi ured. Osim korisnih besplatnih radionica (na kojima ćete stvarno nešto i naučiti), možete zatražiti i besplatne individualne konzultacije ukoliko imate pitanja ili im se javiti emailom/ telefonom. Nama su izuzetno pomogli. Kontakt podatke možete pronaći ovdje.
 • Ako tražite nekog tko će vam povoljno izraditi web stranicu i objasniti kako da ju održavate, slobodno se javite na [email protected].
 • Ako otvarate paušalni obrt, pratite FB grupu Paušalni obrtnici. Čak i ako otvarate tvrtku, ova grupa će za vas biti korisna jer ćete u njoj pronaći odgovore na mnoga pitanja.
 • Ako vam kojim slučajem odbiju poslovni plan ili neki određeni trošak, ne brinite, moći ćete ispraviti nedostatke i relativno brzo dobiti ponovnu pozitivnu ocjenu.

Za sva pitanja, slobodno se javite u komentarima, rado ćemo Vam pomoći!

Reference

 Izvor fotografija: mjere.hr

Arijana Dedić
Arijana Dedićhttps://www.maminsvijet.hr/
Arijana Dedić je već dugi niz godina urednica nekoliko vrlo posjećenih portala koji broje više od dva milijuna čitatelja svakog mjeseca. Želja joj je svim roditeljima pomoći da na brz i jednostavan način dođu do korisnih, provjerenih i lako razumljivih informacija. Između ostalog, na portalu MaminSvijet.hr vodi i kutak za majke koje žele zakoračiti u svijet poduzetništva te im želi pomoći da ostvare svoje poslovne ambicije.

88 KOMENTARI

 1. Kakvi su uvjeti za otvorit svoj obrt?
  Zanima me detaljno kako i što?
  Kakav i kolik poticaj se može dobit?

  • Poštovani Mihovil,

   možete ostvariti poticaje u istom iznosu kao i društvo s ograničenom odgovornošću (detaljno je navedeno u članku).

   Iznos je 55,000.00 kn ili 70,000.00 kn ako trebate kupiti opremu da biste obavljali svoju djelatnost u iznosu većem od 35,000.00 kn. Također, dodatnih 15,000.00 kn možete dobiti ako ovu mjeru kombinirate sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu.

   Uvjeti za otvaranje obrta ovise o djelatnosti kojom se namjeravate baviti… Postoje tri vrste obrta; slobodni, vezani i povlašteni. Slobodni obrti su oni za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće uvjete za otvaranje obrta, za vezane se traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća stručna sprema ili majstorski ispit, a povlašteni obrti su oni čije je obavljanje moguće isključivo na temelju povlastice izdane od strane nadležnog ministarstva ili drugog nadležnog tijela.

   Koristilo bi nam da znamo kojom se djelatnošću namjeravate baviti… Možete se javiti i na email [email protected]

   Tu smo ako Vam zatreba pomoć,
   hvala i lijep pozdrav.

   • Da li smo obavezni kupit opremu I alat u firmi po kojoj smo izradili troskovnik ili se mozemo prebacit na nekog drugog dobavljaca.

    • Poštovani Ladislav,

     možete kupiti opremu od drugog dobavljača. Pripazite samo da cijena nije manja ili veća za više od 15%. Ako je, morat ćete raditi izmjenu troškovnika.

     Lijep pozdrav,
     Arijana Dedić

 2. Poštovana,

  trentuno izrađujem plan za samozapošljavanje to jest skoro sam ga završila i našla za većinu stvari ponude. Probleme mi pravi nerazumijevanje troškovnika i sljedeća rečenica: Svi troškovi navode se sa uključenim porezom na dodanu vrijednost samo ukoliko poslovni subjekt nije u sustavu PDV. Neke ponude koje sam dobila sadržavaju na sebi cijenu bez PDV-a i naravno konačnu cijenu s PDV-om, a druge ponude su samo na jedan iznos te napomenu da nisu u sustavu PDV-a. Možda zvuči glupo ali stvarno bi željela da mi neko objasni troškovnik jer mi jedino on stvara probleme.

 3. Poštovana Gabi,

  hoće li Vaša buduća tvrtka/ obrt biti u sustavu PDV-a? Ako neće, Vi od 2019. godine možete iz potpore pokriti i trošak PDV-a.

  U prvu kolonu upisujete iznos bez pdv-a.
  U drugu kolonu upisujete iznos s pdv-om.
  U treću kolonu u troškovniku upisujete iznos koji tražite od HZZ-a.
  Napomena: Ispunjavate sve tri kolone, bez obzira na to je li priložena ponuda s PDV-om ili bez… Ako imate ponudu bez PDV-a, isti iznos upišite u sve tri kolone (ništa se ne ostavlja prazno).

  Što se tiče treće kolone,
  – ako ste Vi izvan sustava PDV-a možete od HZZ-a tražiti cjelokupni iznos (osnovica + pdv).
  – ako ste u sustavu PDV-a, onda u tu kolonu upisujete iznos bez PDV-a. Trošak PDV-a će se u tom slučaju odbiti od PDV-a koji ćete biti dužni platiti državi na izdane račune.

  Nadam se da sam pomogla.

  Ako Vam je potrebno dodatno pojašnjenje, slobodno mi se javite privatno na [email protected].

  Lijep pozdrav,
  Arijana Dedić

 4. Poštovana,
  kolegica i ja idemo u otvaranje tvrtke u omjeru 50-50, troškovi opreme nužne za rad prelaze nam 60.000,00 kn ( u ovom slučaju geodetski instrument ).
  Imamo li pravo tražiti po 70.000,00 kn poticaja?

  • Poštovani Milan,

   mislim da biste trebali imati više od 70.000,00 kn opreme (odnosno preko 50% od ukupnog iznosa potpore) da biste dobili poticaj od 140.000,00 kn. Ali svakako još provjerite sa savjetnikom.

   Lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 5. Što spada u pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1, imam otvoren OPG, da li mogu preko njega tražiti potporu?

 6. Postovana, mozete li i meni poslati primjer pisma namjere? Planiram otvoriti obrt uz potporu samozaposljavanja i vec imam nekoliko izjava (predugovora) potencijalnih klijenata, pa za svaki slucaj imam i pismo! Hvala 😉

 7. Poštovana Arijana,
  Zanima me budući sam obrt otvorila prije 6 godina i pri tom dobila poticaj za samozapošljavanje za koje sam ispoštovala sve uvjete, da li mogu dobiti potporu za proširenje djelatnosti budući da radim neprekidno već šest godina. Potpora bi se koristila isključivo za kupnju peći za proizvodnju keramičkih ukrasa i suvenira u vrijednosti od cca 35.000, 00 kn, (PDV uključen).

  Zahvaljujem i Lp

  • Poštovana Ivana,

   trenutno istražujemo informacije o potpori za proširenje djelatnosti te ćemo tu temu uskoro obraditi u posebnom članku.

   Ako ste u međuvremenu došli do korisnih informacija, bilo bi nam drago da ih podjelite s nama….

   Lijep pozdrav i sretno,
   Arijana Dedić

 8. Postovana
  Imam obrt 2 god ..koristila sredstva za zaposljavanje sve uredno podmireno zanima me prosirenje djelatnosti da li se trebam sa nekim udruziti …ili samo trazim prosirenje djelatnosti te zaposlim djelatnicu sa zavoda ?

  Hvala

  • Poštovana Vesna,

   trenutno istražujemo informacije o potpori za proširenje djelatnosti te ćemo tu temu uskoro obraditi u posebnom članku.

   Ako ste u međuvremenu došli do korisnih informacija, bilo bi nam drago da ih podjelite s nama….

   Lijep pozdrav i sretno,
   Arijana Dedić

 9. Pozdrav,
  plan mi je otvorit obrt ovog ljeta ako bude moguce, nisam na zavodu radim vani. troskovi strojeva su mi minimalno 100000 kn, gledam jos jedno zemljiste za 100000kn ali nije potrebno bar za pocetak, imam svoje ustede 15000 eura… Zanima me ako mi prelazi za strojeve 50% dali se moze dobit vise od 70000 kn i koliko to tocno, dali vrijedi da potrosim na dio a manjak nadoplatim sam.. I koliko moram bit na birou da imam uvjet za ovo. Inace radi se o izvlacenju drva za ogrijev i prodaju trupaca.

  • Poštovani Tomislav,

   čim se prijavite na HZZ možete započeti s procesom samozapošljavanja. Prvo ćete dobiti termin kod svoje savjetnice, a ona će Vas uputiti dalje na grupne i individualne konzultacije (na koje biste svakako trebali otići jer se sudjelovanje boduje pri ocjeni poslovnog plana).

   Možete dobiti maksimalno 70.000,000 kn ako nećete uzimati nikog na stručno osposobljavanje.

   Sretno i lijep pozdrav,
   Arijana dedić

 10. Poštovana,
  zanima me mogu li osobe koje su ranije imale registrirano trgovačko društvo preneseno na novog vlasnika (kako se ne bi išlo u proces likvidacije) ostvariti potporu iz mjere samozapošljavanja?
  Puno hvala
  Marija

 11. Poštovana Marija,

  prethodo poduzetničko iskustvo će Vam donijeti negativne bodove, no ono Vas ne isključuje kao mogućeg korisnika potpore ako na drugim stavkama skupite dovoljno bodova.

  Najbolje bi bilo da zatražite individualne konzultacije i porazgovarate s Vašim savjetnikom ili se javite u Plavi ured (https://plaviured.hr/).

  Lijep pozdrav,
  Arijana Dedić

 12. Poštovani,

  imam pitanje u vezi pisanja poslovnog plana, točnije u vezi tablice 5 u procjeni troškova poslovanja.

  Naime, piše ovako: ,,Molimo navedite ostale očekivane troškove u prvoj godini poslovanja (npr. najamnina, usluge knjigovodstva, potrošni materijal, režijski troškovi, ostala davanja i sl.):”

  Što bi točno bili ,,ostali troškovi”? Upisujem li tu apsolutno sve troškove koje očekujem u prvoj godini poslovanja, uključujući i nabaljanje opreme, čak i onoga što bi bilo sufinancirano (što zapravo nisu moji troškovi)?

  Pozdrav

  • Poštovana,

   imala sam istu dilemu kao i Vi… Nakon konzultacija sa savjetnikom, u tu kolonu sam upisala sve troškove osim onih za koje sam tražila potporu…

   Lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 13. Poštovana,

  Prije dvije godine sam imala otvorenu kućnu radinost, sad razmišljam o otvaranju paušalnog obrta uz poticaj za samozapošljavanje u iznosu od 55 000 kn. Hoće li mi to biti prepeka i ocijenjeno s negativnim bodovima?
  Od poticaja bih kupila stroj, model koji mi odgovara se može naručiti iz Slovenije. Postoji li mogućnost narudžbe iz Slovenije i da sve bude u skladu s troškovnikom, ili se za troškovnik mogu kupovati samo strojevi/oprema iz Hrvatske?

  Unaprijed hvala na odgovoru i lp

  • Poštovana,

   možete kupiti opremu iz inozemstva.

   Kod dodjeljivanja bodova za prethodno poduzetničko iskustvo sve ovisi o osobi koja će ocjenjivati Vaš plan. Bodovi se kreću u rangu od -2 do 2 za tu stavku, no nisu mi poznati detaljni kriteriji prilikom ocjenjivanja.

   Lijep pozdrav i sretno,
   Arijana Dedić

 14. Poštovana,
  možete li mi proslijediti pismo namjere na e-mail?

  I zanima me, s obzirom na to da troškovnik smije prelaziti vrijednost od 55.000,00, koliki je to otprilike iznos koji se smije pisati iznad tih 55.000,00 kn?

  Puno hvala.

  • Poštovana Mirela,

   primjer pisma namjere je poslan emailom, ispričavam se još jednom na kašnjenju… Troškovnik se preporučuje napraviti na iznos koji je za 15% veći od onog iznosa koji tražite kao potporu od HZZ-a.

   Lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 15. Poštovanje ,
  zanima me mogu li dobiti poticaj ako hocu otvoriti mali kafic uz more (beach club ) koji bi radio 6-8 mjeseci godisnje ?

  • Poštovani Zoran,

   možete predati poslovni plan i dobiti poticaje u slučaju pozitivne ocjene. Međutim, sve ugovorne obveze vrijede za cijelu godinu, neovisno o tome koliko mjeseci godišnje zapravo ostvarujete prihode. Ako otvarate tvrtku, to znači da ćete morati uplatiti doprinose i isplatiti sebi plaću i u mjesecima kada kafić ne posluje, a u slučaju da otvarate obrt, isto tako ćete i u tim mjesecima morati uplatiti doprinose i ostale obveze.

   Lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 16. Postovanje,isplacena mi je potpora za samozaposljavanje zanima me do kad moram da kupim planirane strojeve nakon uplate.Trenutno sam na bolovanju pa me interesuje dali vrijeme bolovanja mogu produziti vrijeme nabave.hvala.

 17. Poštovana,

  bila bih jako zahvalna kada bi mi mogli poslati primjer pisma namjere.
  Postoji li i negdje obrazac kako napraviti i cjeloukupan poslovni plan s troškovnikom koji treba predložiti?

  Lijep pozdrav

  • Poštovana Petra,

   svakako, šaljem Vam na email.

   Na žalost, nije mi poznato da je dostupan takav obrazac poslovnog plana s troškovnikom. No, za sva pitanja se slobodno možete javiti na email [email protected] i potrudit ću se pomoći.

   Lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 18. Poštovana,
  molio bih Vas primjerak pisma namjere ako biste mi ga mogli poslati.

  Unaprijed zahvaljujem uz srdačan pozdrav,

  I.

 19. Poštovani,zanima me ako bi otvarao prvi puta firmu koja bi se bavila ugostiteljstvom,mogu li ostvariti poticaj i koliko je maximalno moguće ?
  Na koji naćin mogu ostvariti poticaj?
  Hvala

  • Poštovani,

   možete ostvariti poticaj ako ste nezaposleni i predate ispunjeni Poslovni plan s ostalom dokumentacijom na HZZ. Maksimalan iznos je 70,000.00 kn ako barem 50% iznosa utrošite u opremu. Za početak, savjetujem Vam da se priključite facebook grupi Paušalni obrtnici ili posjetite Plavi ured (linkovi su na kraju članka). Tamo možete dobiti najviše korisnih informacija za početnike, bez obzira otvarate li obrt ili tvrtku.

   Lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 20. Poštovani,otvorio bih taxi službu,hzz me je platio prekvalifikaciju za vozača i kategoriju u autoškoli,koliko sam razumio maksimalni iznos potpore za samozapošljavana u djelatnosti prijevoza putnika u kombinaciji sa obrazovanjem je 85 000 kn,što je nedovoljno za kupnju novog vozila(kao stedstva za rad) a kupnja rabljenog se ne sufinancira(navodno),pa mi se to čini kao paradoks, jesu li podaci kojima raspolažem točni te može li se ostvariti veća potpora u navedenom slučaju a koja bi barem pokrila nabavku vozila za prijevoz putnika(kao sredstva za rad).? Unaprijed hvala na odgovoru.

  • Poštovani,
   na žalost, tako je…. To je maksimalan iznos potpore i putem ove mjere se ne može ostvariti veća potpora. Kod takvih djelatnosti, HZZ očekuje da ćete ostatak novca Vi uložiti u djelatnost putem kreditiranja (postoje i investicijski zajmovi za poduzetnike početnike s povoljnom kamatnom stopom 0,5% – 1,5% – HAMAG BICRO/ ESIF Mikro investicijski zajam) ili iz vlastitih sredstava.

   Preporučujem Vam da u grupi Paušalni obrtnici na Facebooku potražite savjet jer je tamo nalazi veliki broj osoba koji su već dobili potporu za istu djelatnost. U nekoliko navrata sam čitala savjete za otvaranje taxi službe. Također, vidjela sam da su neki uspjeli pronaći povoljnije nove automobile koje su mogli kupiti unutar tih sredstava ili su eventualno nadoplatili neku malu razliku, no kako i koje modele, zaista ne znam, možda najbolje da pitate u grupi.

   Sretno i lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 21. Poštovana,
  zamolila bi Vas primjerak pisma namjere ako mi možete poslati na mail.
  Inače hvala na članku i korisnim savjetima.

 22. Poštovani,
  zanima me dali je moguće ostvariti poticaj za otvaranje “pizzeria/pub bara” uz poticaj za samozapošljavanje?
  koliki bi poticaj maksimalno mogao biti?
  s obzirom da je troškovnik cca 300 tisuća kuna ,naravno ne očekujem da će mi poticaj pokriti cijeli trošak,jedan dio planiram zatvoriti od kreditiranja. Hvala i Lp.

  • Poštovani,

   naravno, možete dobiti poticaje i za tu djelatnost. Ako u poslovni plan odnosno troškovnik za HZZ stavite opremu u iznosu od minimalno 35,000.00 kn, možete ostvariti 70,000.00 kn poticaja.

   Lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 23. Poštovana, planiram otvaranje paušalnog obrta te me zanima da li se poticajna sredstva mogu utrošiti van RH unutar EU jer imam kvalitetniju i veću ponudu opreme nego kod nas u Hr? Ne radi se o kupovini preko posrednika tipa( ebay,Amazon i sl.) nego o trgovini specifične opreme potrebne za moj rad u Velikoj Britaniji.

  Hvala

  • Poštovani Srećko,

   da, moguće je… Samo napišite obrazloženje dodatno zašto trebate kupiti opremu u inozemstvu i to neće biti nikakav problem. Znam za konkretne slučajeve kada su kolege navele da je oprema u inozemstvu kvalitetnija (premda je bila dobavljiva i u RH) i to je prošlo bez ikakvih problema.

   Lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 24. Poslovni plan mi je ocnjen pozitivno pa me zanima koju su mi dokumenti potrebni da dostavim i potpišem ugovor o isplati srestava., osim prijrve u mirovnisko, porezna, otvaranje ziro racuna, resenje iz gospodarstva i bjanko zaduznice kod javnog biljeznika dali sam nesto izostavio-zaboravio

  • Poštovani,

   žao mi je što smo propustili odmah odgovoriti na Vaš komentar, do sada ste vjerojatno već sve riješili….

   Sve potrebno ste i sami naveli… 🙂

   Sretno i lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 25. Zanima me dali mogu ostvarit poticaj za kupnju vozila za taksi jel već sam pokrenuo otvaranje obrta za taksi uslugu a zaposlen sa u firmi.

  • Poštovani,

   na žalost, nije moguće ostvariti pravo na poticaj za samozapošljavanje u Vašem konkretnom slučaju. Jer da biste dobili poticaje morate biti nezaposleni i prijavljeni kao takav na HZZ-u te također ne biste smjeli imati otvoren obrt.

   Lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 26. Poštovana Adriana,
  molim vas možete li mi poslati pismo namjere za otvaranje paušalnog obrta koji se bavi uređivanjem noktiju i masažama.

  • Poštovana Diana,

   napisali smo članak s primjerom pisma namjere, možete ga pronaći ovdje: https://www.maminsvijet.hr/kutak-za-mame/posao-i-financije/pismo-namjere-primjer-sto-je-i-kako-izgleda/

   Slobodno se javite mailom na [email protected] ako zatrebate kakav dodatni savjet.

   Kod Vas bi konkretno mogao biti problem što su Vam klijenti fizičke osobe, a namjeru suradnje obično izražavaju poslovni subjekti. Na radionici je savjetnik spomenuo da (primjerice) u slučaju otvaranja kafića naravno da nećete hvatati ljude na cesti da vam potpišu pismo namjere da će dolaziti kod vas na kavu svako jutro…. 🙂

   Kod Vas mi, s obzirom na djelatnost, zaista ne pada na pamet kako uvrstiti pismo namjere niti mislim da je ono za Vas obavezno. Ako netko od čitatelja ima kreativnu ideju kakvo pismo namjere predati u ovom slučaju, slobodno se uključite…. 🙂

   Lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 27. Poštovana,
  clanak je izvrstan, siguran sam da ce, kao i meni, pomoci mnogima..

  Nadam se da Vam nece biti problem poslati primjerak pisma namjere,
  zahvaljujem uz srdačan pozdrav,
  Zvonimir

 28. Poštovana,
  poslovni plan mi je ocijenjen negativno. Postoji li šansa da se uloži neka žalba ili tome slično, ili da prepravim neke stvari pa ga opet pošaljem?

  • Poštovana Emanuela,

   naravno, imate pravo na prepravak i vrlo često nakon njega plan bude ocijenjen pozitivno, ne brinite. Vjerojatno ste dobili njihovo obrazloženje u kojemu je navedeno koliko ste bodova dobili za koju stavku. Poradite na onim dijelovima koji su loše ocijenjeni, pitajte savjetnika što biste trebali promijeniti i svakako potražite savjet u grupi Paušalni obrtnici na facebooku jer će Vam tamo rado pomoći.

   Također, ako Vam zatreba pomoć i savjet, slobodno se javite na mail [email protected]

   Sretno i lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 29. Zanima me ako slučajno znate dali se može uzeti poticaj za samozapošljavanje u poljoprivredi? Ili ako znate kako krenuti u tom smjeru ako nemate ništa što obrađujete dali postoji nešto za nove nasade ili tako nešto? unaprijed hvala

 30. Poštovani,
  pozitivno sam ocjenjena,ali trebam mjenjati troškovnik(obrt paušalac cu prijaviti). Kad ga se može mjenjati i u kojem roku?

  Hvala

  • Poštovana Đina,

   izmjenu troškovnika možete napraviti u roku od 6 mjeseci.

   Imate dostupan obrazac za izmjenu na webu (ili zamolite savjetnika da Vam pošalje). U taj obrazac upišete stare i nove troškove te možete mailom poslati savjetniku zahtjev za izmjenu.

   Uz obrazac trebate priložiti i novi troškovnik (s uključenim novim stavkama koje ste u obrascu naveli umjesto onih koje ste imali u prvoj verziji troškovnika).

   Samo bih napomenula da se troškovnik može mijenjati samo jednom pa pripazite da Vam se ne bi još neke cijene promijenile za više od 15%.

   Slobodno javite ako još što zatreba…

   Lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 31. Pozdrav,
  danas sam bila kod savjetnice na Hzz-u za samozapošljavanje. Želim otvoriti tvrtku koja bi bila frizerski studio. Obzirom nemam to zvanje niti iskustvo u toj djelatnosti , već bih zaposlila frizerke s majstorskim ispitom ,rekla mi je da bi mi poslovni plan mogao biti negativno ocijenjen. Imam svoj prostor, 15 godišnje iskustvo u prodaji, te sam već krenula u izvođenje radova za otvaranje frizerskog studija, obzirom da na području gdje bih otvarala to nedostaje kronično ,imate li ideju što napraviti kako bi troškovnik i poslovni plan bio što bolje ocijenjen?
  Imam dogovorenu radionicu 23.9.,2019, koju svakako namjeravam pohađati..

  Svaka ideja je dobrodošla,

  Hvala i lp,
  Silvija

  • Poštovana,

   na žalost, zaista nemam ideju, osim preporučiti da ostatak plana zaista dobro napišete, pa Vam možda ne uzmu previše bodova na tom dijelu. Ili da proširite djelatnost na prodaju frizerskih pomagala i proizvoda za njegu kose, s obzirom da u prodaji imate iskustva. Samo pripazite, jer ako to napravite u poslovnom planu, onda za to kasnije i trebate imati izdane račune….

   Prethodno iskustvo ne nosi puno bodova, ali oni proizvoljno mogu umanjiti broj bodova na orginalnosti, konkurentnosti ako ne žele pustiti neki plan.

   Zato bi bilo odlično da ih zaista osvojite poslovnim planom i moguće da će on proći.

   Lijep pozdrav i sretno,
   Arijana Dedić

 32. Poštovana,

  Pri kraju sam pisanja poslovnog plana za potporu HZZ-a. Prihvatljivi troškovi su osnivanje i registracija otvaranja poslovnog subjekta (javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade, upisnine u odgovarajuće registra). Koliki su točni iznosi tih troškova za otvaranje paušalnog obrta i da li je izrada pečata uključena u prihvatljivi trošak?

  Zahvaljujem Vam se na odgovoru!

  S poštovanjem,
  Ivan

 33. Pozdrav, trenutno sam dužna državi i zanima me kada riješim dug hoću li moći dobiti poticaje? Obrt već postoji.

 34. Poštovani, zabima me dali imate informaciju za moju situaciju, naime predala sam papire za samozapošljavanje i kroz koji dan bi mi trebali javiti da li mi je odobreno. No saznala sam da sam trudna, da li je pametno ići sada dalje sa time, jer bi za 7,8 mj rodila, dali bih imala pravo na porodiljni, od početka poslovanja bih zaposlila 2 radnice i doprinose za njih plaćala.

  • Poštovana Lorena,

   Firma mora poslovati minimalno dvije godine da bi se ostvarilo pravo za porodiljnu naknadu.

 35. Da li je moguće dobiti poticaj za zapošljavanje za izdavanje soba i apartmana. Planiram otvoriti obrt i urediti dva stana za dnevni najam. Da li kupnja namještaja,Tv… Ulazi u troškove.
  Hvala Lidija sl. Brod

 36. Spremam se otvoriti tvrtku za prijevoz putnika, trgovinu i iznajmljivanje poslovnog prostora te kupiti osobno vozilo/taksi.

 37. Pitanje !
  Potpiao sam ugovor na birou i cekam novac od njih vec 19 dana od ugovora rekli su 7 do 10 dana stize sad niko ništa nezna tamo .kome se obratiti dalje ,jel placu i doprinose sam platio od prometa a u troskovniku su doprinosi navedeni ?

  • Poštovani Alen,

   rok za isplatu je 30 dana, tako da vjerujem da će Vam ubrzo biti isplaćen iznos potpore na račun. Obično to bude puno ranije, no pretpostavljam da im je u ovom zadnjem mjesecu gužva.

   Bez obzira što sste doprinose platili od prometa, svi troškovi nastali nakon potpisa ugovora se mogu priznati.

   Osobno sam imala slučaj da sam opremu kupila od vlastitih sredstava, nakon što sam potpisala ugovor, ali prije nego sam dobila sredstva na račun i to sam kasnije uredno opravdala.

   Lijep pozdrav,
   Arijana Dedić

 38. Poštovana,

  Već neko vrijeme bavim se izradom portreta i razmišljam o otvaranju paušalnog obrta tj. bilo kakvog načina registriranja te djelatnosti..
  Zanima me mogu li takvu vrstu djelatnosti obavljati putem obrta ili možda preko domaće radinosti ili na neki treći način?
  I gdje bi mogla dobiti više informacija o obavljanju te vrste djelatnosti..
  Zahvaljujem!

 39. Poštovana,

  koristim mjeru za proširenje poslovanja, dodjeljenu u 2019. godini.
  Može li se također i za tu mjeru tražiti jednom promjena troškovnika?
  Hvala
  Lp, Nataša

  • Poštovana,

   vjerujem da su pravila ista i da možete tražiti izmjenu troškovnika… To ne bi trebao biti problem, no svakako se javite savjetniku.

   Srdačan pozdrav,
   Arijana Dedić

 40. Pozdrav,

  Otvorila bi kucnu radinost za hobby, kako bi mogla legalno poslovati i plasirati proizvode u trgovine.

  Mogu li ja sad otvoriti kucnu radinost za rukotvorine bez da mi ta kucna radinost ponisti mogucnost kasnijeg otvaranja firme (i dobivanja novaca od mjera) vezene za inzenjerske djelatnosti ako se za to odlucim…

  Znaci kucna radinost je vezana za rukotvorine a firma/obrt ako se odlucim na otvaranje ce biti vezano za inzenjerske djelatnosti i ni u kojem smislu nemaju medusobne veze.

  LP

Imate li komentar ili pitanje? Podijelite ga s nama!

Molimo unesite komentar
Molimo unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

spot_img

Najpopularniji tekstovi

Smeđi iscjedak – što ga uzrokuje i može li biti opasan?

Svijetlo smeđi iscjedak u sredini ciklusa je u većini slučajeva besopasan prirodni proces, no tamno smeđi iscjedak može biti ozbiljan i zahtijevati intervenciju liječnika....